Zaproszenia

Święcenia prezbiteratu i Prymicje
Uroczystość Odpustowa Zesłania Ducha Świętego
W kościele może przebywać 50 osób!
Nabożeństwa majowe w Piekoszowskim Sanktuarium
Codzienny różaniec o godz. 20.30
Wakacje z Bogiem – Stegna 2020
Codzienny różaniec w sanktuarium
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Wydarzenia

W minionym tygodniu zostały przeprowadzone prace przy gruntownym odkurzaniu ścian, gzymsów i sklepienia kościoła. (więcej…)
Dnia 18 maja 2020 r. przypada 34 rocznica rekoronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, której dokonał kard. Józef Glemp – Prymas Polski. (więcej…)
W przededniu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II – w niedzielę, 17 maja 2020 r. wysłuchaliśmy Listu Pasterskiego Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. (więcej…)
I Komunia Święta dzieci klas III – jak już wiadomo – nie mogła się w pierwotnie zaplanowanym terminie 10 maja. (więcej…)
W związku z sytuacją pandemii koronawirusa, po uzgodnieniu z Księdzem Biskupem Andrzejem Kaletą pragniemy poinformować, że termin Sakramentu Bierzmowania (30 maja br.) jest nieaktualny. (więcej…)
Cieszy nas fakt tak licznego duchowego uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej z naszego Sanktuarium! Nie bez znaczenia są Wasze pozytywne opinie o jakości przekazu, który…
W czwartek, 14 maja 2020 r. nasi diakoni: Paweł Smolarczyk i Sebastian Flak obronili swoje prace magisterskie i otrzymali tytuł naukowy: magister teologii. Obie prace…
W środę, 13 maja 2020 r. rozpoczęliśmy celebrowanie tegorocznych Nabożeństw Fatimskich. W tym roku wspominać będziemy 103. rocznicę objawień Matki Bożej trojgu pastuszkom: Łucji, Hiacyncie…

Nasza parafia bierze udział w projekcie pt: "Renowacja elewacji zachodniej i wież kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N.M.P. w Piekoszowie wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego