Adwentowy Konkurs Plastyczny

Adwent to czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa na ziemię.

Aby przybliżyć ten temat naszym dzieciom i młodzieży, Parafia Narodzenia NMP w Piekoszowie ogłasza konkurs plastyczny pt. ZNAM EWANGELIE ADWENTOWE, polegający na wykonaniu ilustracji do dowolnej ewangelii niedzielnej tego okresu.

REGULAMIN KONKURSU

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Przedszkola, SP i Gimnazjum (również spoza naszej parafii).

2. Zadaniem uczestników konkursu jest jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybraną scenę z Ewangelii odczytywanych w dowolną niedzielę w adwencie. Technika dowolna.

3. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę.

4. Termin oddawania prac ubiega 20 grudnia 2018 r.

5. Prace składamy u ks. Szymona, ks. Michała lub siostry Kamili i katechetek Pani Agnieszki i Pani Edyty.

6. Prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

  1. Ocenie podlegać będą przede wszystkim zgodność z tematem i estetyka wykonania.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu – do 6 stycznia 2019 r.
  3. Laureaci konkursu otrzymają upominki oraz dyplomy.
  4. Pokonkursową wystawę prac będzie można oglądać w Sanktuarium MB Miłosierdzia w Piekoszowie.
  5. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą tylko na potrzeby konkursu.
  6. Złożenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY ŚWIĄTECZNIE TWÓRCZYCH POMYSŁÓW!