Chrystus Pan Zmartwychwstał!

Drodzy Parafianie i Goście,

W tę Świętą Noc, kiedy blask Zmartwychwstałego rozświetla mroki ciemności ludzkiego grzechu pragniemy Wam życzyć, aby nasz Zbawiciel, który śmierć zwyciężył pomagał Wam przezwyciężać wszystko to co burzy jeszcze harmonię ludzkiego życia. Niech Ten, który niesie ze sobą dary, tak potrzebne człowiekowi obdarza Was łaską miłości wzajemnej, radości i nadziei.

Niech te Święta, choć tak inne w przeżywaniu pozwolą zbliżyć się do Wielkiej Tajemnicy naszej wiary i pozwolą zrozumieć jak wielka jest miłość Tego, który za nas dobrowolnie oddał życie i dla nas zmartwychwstał.

Przekażcie także te życzenia wszystkim, domownikom, także tym, którzy z różnych powodów nie mogą z razem z nami świętować tych Świąt!

Z darem błogosławieństwa +

Ksiądz Proboszcz Zygmunt Kwieciński
wraz z wikariuszami ks. Szymonem i ks. Karolem