Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Drodzy Parafianie! Szanowni Pielgrzymi!

Christus vivit! On żyje!

Chrystus zmartwychwstał cały.
Razem z ciałem i duszą.
Razem z nauką i przykładem życia. Zmartwychwstał wszystkimi Przykazaniami.
Chrystus żyje cały.

Świętowanie jest odrzuceniem kamienia grobowego z życia osobistego,
rodzinnego i narodowego.
Tych trzech elementów nie można oddzielać. One zawsze idą razem.

Na dzień Zmartwychwstania przyjmijcie życzenia:
niech świętowanie Zmartwychwstania Pana będzie radosne i błogosławione;
niech świętowanie nasze upływa w zdrowiu, pomyślności i wzajemnej życzliwości,
niech Bóg nieustannie zmartwychwstaje w naszych sercach
i w naszych rodzinach.

Szczęść Boże na świąteczne dni
życzą i pozdrawiają

Wasi Duszpasterze
i Siostry de Notre Dame

Wielkanoc, A.D. 2019

* * *

Życzenia także składa Biskup Kielecki Jan Piotrowski