Dekret Biskupa o Pierwszej Komunii Świętej

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi organizacji Pierwszej Komunii Świętej, Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał w tej sprawie dekret.

> Dekret Biskupa Kieleckiego