Domowy Kościół- w myśl założyciela i nie tylko

Domowy Kościół to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Założycielem tego Ruchu jest sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, który w swojej pracy kapłańskiej dostrzega problem, który sam przeżył:

„Nawet wypełnianie praktyk religijnych proponowanych przez Kościół, nie wystarcza do przezywania dojrzałej Wiery.” To skłoniło go do konkretnych działań duszpasterskich, których owocem było powstanie Oaz Rekolekcyjnych dla dzieci i młodzieży, a następnie dla rodzin-ponieważ doszedł do przekonania ,że życie wiary musi mieć początek, oraz środowisko wzrostu w rodzinie. Ksiądz Blachnicki w podręczniku Oazy Nowego Życia dla rodzin stwierdza, że celem Domowego Kościoła jest budowanie wspólnoty rodzinnej.

Aktualne Zasady Domowego Kościoła precyzują, że Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do Świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chcąc pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym , w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej , która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim( zasady DK pkt10)

Ruch Domowy Kościół jest częścią ogólniejszego polskiego, posoborowego ruchu odnowy i ewangelizacji pod nazwą „Światło-Życie”, zwanego popularnie ruchem oazowym, obejmującego dzieci, młodzież szkół średnich, studentów, młodzież pracującą i dorosłych.

Wspólnoty rodzinne w ramach tego ruchu, oprócz celów i metod wspólnych dla całego ruchu, posiadają własne cele i metody, zmierzające do budowania swoistej duchowości małżeńskiej i rodzinnej streszczającej się w idei Domowego Kościoła.

Podstawowym elementem w strukturze ruchu Domowy Kościół, jest Krąg Rodzinny  składający się z 4-7 par małżeńskich spośród których jedno z nich spełnia zadania pary animatorskiej. Para animatorska czuwa nad prawidłowym rozwojem kręgu w kontekście poszukiwania Boga i jest odpowiedzialna za rozwój przyjaźni, jedności i miłości wewnątrz samego kręgu. Przy każdej wspólnocie oazy Domowy Kościół jest ustanowiony kapłan moderator jako doradca i kierownik duchowy. Rola kapłana jest bardzo ważna- poświęca on swoje zainteresowania, serce i trochę czasu ( 3godziny miesięcznie) do ciągłego czuwania, pomocy, zachęty, rady, naprostowania i ukierunkowania ku celom istotnym gdy zajdzie taka potrzeba.

Formując się w Domowym Kościele pary małżeńskie  wraz z księdzem spotykają się w swoich domach, raz w miesiącu gdzie przy kawie i ciastku rozmawiają o sprawach  życia codziennego i duchowego. Wspólnie modlą się i rozważają Pismo Święte. Jednak zasadnicza formacja następuje w systematycznej pracy nad sobą , swoim małżeństwem i rodziną w codziennej modlitwie, w czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego, comiesięcznym dialogu małżeńskim a także poprzez udział w rekolekcjach wakacyjnych i nie tylko. 

 

Wspólnota Domowego Kościoła przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piekoszowie  powstała w 2009 roku .Opiekunem został Ksiądz Zygmunt Kwieciński, aktualny proboszcz. Przez pierwszy okres istnienia wspólnoty (1,5 roku) prowadziła nasze spotkania para pilotująca z Kielc -małżeństwo Tadeusz i Irenka Świerczowie, którzy przekazali nam wiele cennych informacji dotyczących formacji we wspólnocie. Świadectwo ich życia utwierdzało nas w tym jak wspaniałą drogą dla małżonków jest Domowy Kościół.

8 lutego 2011 nastąpiło uroczyste zakończenie okresu pilotażu i przystąpienie do wspólnoty Domowego Kościoła.

Obecnie  opiekunem kręgu jest ksiądz Andrzej Kozieł, animatorami Anna i Andrzej Gos z Rudy Strawczyńskiej (troje dzieci), a pozostałe małżeństwa to Elżbieta i Grzegorz Wawrzeńczykowie z Micigozdu ( troje dzieci), Aneta i Grzegorz Szczęśni z Piekoszowa  ( czworo dzieci) oraz Magdalena i Robert Rózgowie z Piekoszowa ( dwoje dzieci).

Myślę, że jesteśmy niezwykłym kręgiem. Przez te 3 lata przeżywamy razem narodziny dzieci, pogrzeby, choroby, dojrzewanie dzieci, kryzysy małżeńskie, biedę, serdeczność, jedni tracą pracę inni ją dają. Ta intensywność  zdarzeń  przybliża nas do Boga. Jesteśmy Mu za to wdzięczni, że nas połączył w tej formacji i uczynił pożytecznymi dla siebie i innych. Poza spotkaniami formacyjnymi spotykamy się rekreacyjnie, co sprzyja pogłębianiu przyjaźni również pomiędzy naszymi dziećmi.

Trwając we wspólnocie odkrywamy Prawdę o Bogu i Jego wielkiej Miłości, która jest nas w stanie podnieść ,dodać sił i napełnić radością. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z księdzem Andrzejem  41-306-10-16

Anetą i Grzegorzem Szczęsnymi tel. 889061209, [email protected]

Anną i Andrzejem Gos Tel. 503435071

 

                                                                                              Anna i Andrzej

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy