Dziękujemy za dary dla ubogich!

Zakończyła się akcja zainicjowana przez Caritas Diecezji Kieleckiej pt.: „Torba Miłosierdzia”.

Przez kilkanaście dni zostało złożonych ponad 100 kg artykułów spożywczych, chemicznych i innych, które teraz za pośrednictwem naszej parafii i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej trafią do najuboższych rodzin.

Serdecznie dziękujemy za wielkie zainteresowanie tą akcją!