Jałmużna wielkopostna “Czas miłosierdzia”

Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne we współpracy z Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społecznej na los osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. To także szczególne wezwanie do zainteresowania potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku codziennych spraw, tak często nie zauważamy.

Skarbonka Wielkopostna Niezmienny pozostaje udział dzieci w akcji wielkopostnej. Jest to niezwykły czas budowania postaw oraz wrażliwości u najmłodszych. Jak co roku przekazujemy tysiące specjalnych skarbonek dzieciom. Nawet najmniejsze pociechy będą miały okazje do odłożenia symbolicznego grosza do skarbonki. Jest to wyraz osobistej rezygnacji z drobnych przyjemności na rzecz drugiego człowieka. Zebrane środki rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne.

Tegorocznej akcji towarzyszy hasło “Czas Miłosierdzia”, które ma przypominać, że Wielki Post oraz następujący po nim Tydzień Miłosierdzia to szczególny okres w roku dla wszystkich chrześcijan. To czas, w którym szczególnie ważne jest dzielenie się sobą z innymi i dzielenie się tym, co mamy zgodnie z zasadą, że prawdziwą wartość człowieka określa nie to, ile posiada, ale to, co może dać.

Wszyscy chcący włączyć się w tegoroczną akcję mogą odebrać skarbonki w zakrystii.