Jeżeli chcesz pomóc…

Zachęcamy wszystkich parafian do pomocy dzieciom naszej parafii, których dotknął krzyż cierpienia. Można to uczynić przekazując 1% podatku. W załączniku podajemy potrzebne dane.