Kancelaria

 
Kancelaria parafialna jest czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach:
7.30 – 8.30 oraz 18.30 – 19.30
(w czasie zimowym 17.30-18.30).

W soboty, niedziele i święta kancelaria jest nieczynna.

* * *

25 maja 2018 r. weszło w życie tzw. RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Obowiązuje ono wszystkich: firmy, zakłady pracy, szkoły – także i Kościół. Co się w związku z ty zmieniło np. w kancelarii parafialnej? Konferencja Episkopatu Polski wydała „Dekret Ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”.

Kuria Diecezjalna w Kielcach informuje, że w kancelarii parafialnej obowiązują zasady podobne, jak w innych instytucjach publicznych:

1. Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie, może otrzymać jedynie osoba pełnoletnia, której dane dotyczą. Nie można wysłać do osoby zainteresowanej metryki chrztu e-mailem.

2. Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie dla nieletnich mogą otrzymać tylko i wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

3. Osoby trzecie nie mogą występować w sprawach, które ich bezpośrednio nie dotyczą.

4. Możliwość uzyskania jakiegokolwiek zaświadczenia czy świadectwa w kancelarii parafialnej przez osoby trzecie, będzie możliwe tylko ma podstawie prawnego pełnomocnictwa.

5. Uzyskanie świadectwa chrztu czy innego zaświadczenia w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą tzn. powinna okazać dowód tożsamości.

Jeżeli chodzi o uzyskanie informacji o przodkach z Parafialnych Ksiąg Metrykalnych: Chrztu, Małżeństw i Zgonów, to Ksiądz Proboszcz może udostępnić dane z Księgi Chrztów do 100 lat, z Księgi Małżeństw do 60 lat, a z Księgi Zgonów do 50 lat, pod warunkiem, że osoba zainteresowana udokumentuje do czego są jej te dane potrzebne.

Przypominamy też, że w Diecezji Kieleckiej obowiązuje dekret Biskupa o przekazywaniu ksiąg metrykalnych starszych niż 100 lat do Archiwum Kurii Diecezjalnej. Nasze parafialne księgi zostały więc przekazane do Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

Kościół też obowiązują unijne przepisy RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

* * *

Inne informacje praktyczne przy załatwianiu spraw w kancelarii parafialnej:

• Po różne zaświadczenia przychodzą osobiście osoby zainteresowane. Nie może babcia przyjść po metrykę chrztu, albo po zaświadczenie, że wnuczek może być chrzestnym: „Bo wnuczek długo pracuje i nie ma czasu…”.

• Zaświadczenie o tym, że ktoś może być chrzestnym, albo świadkiem bierzmowania wydaje się w parafii faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania.

• Chrzestnym, bądź chrzestną może być człowiek wierzący i praktykujący. Nie może nim być uczeń, który wypisał się z lekcji religii, albo ktoś, kto mieszka bez ślubu. Poza tym ma mieć 16 lat i wcześniej przyjąć sakrament bierzmowania.

• Mieszkający za granicą otrzymują zaświadczenie o tym, że mogą być chrzestnymi tam, gdzie chodzą do kościoła, w polskiej parafii, albo tzw. Misji Polskiej za Granicą, a nie tu, w parafii urodzenia.

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy

Statystyki

  • 2 215
  • 121
  • 133 278
  • 50 109