Licznie zgromadzeni parafianie i pielgrzymi złożyli świadectwo wiary!

W czwartek 16 czerwca w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w naszym Sanktuarium odbyła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. proboszcz Zygmunt Kwieciński w koncelebrze z ks. dr. Jerzym Jastrzębskim, wykładowcą homiletyki w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownych w Warszawie, członkiem Wspólnoty Emmanuel oraz promotorem i pasjonatem nauczania bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego a także neoprezbiterem, naszym rodakiem ks. Wojciechem Porzuczkiem. 

Ks. Jerzy w homilii porównał drogę chrześcijanina do balansowania na linie. Podkreślił, że każdy musi nieustannie pilnować się aby się nie przechylić w jedną czy drugą stronę a pomocne w tym są sakramenty, wśród których centralne miejsce zajmuje Eucharystia. Zachęcał do częstego osobistego dialogu z Jezusem, aby nasza relacja z nim był ciągle ożywiana i aktualna. Na zakończenie homilii w dłuższej chwili ciszy każdy miał okazję do rozmowy z Chrystusem wyrażenia swoich wdzięczności ale także i trosk. W czasie Eucharystii swoją grą i talentem służyła wszystkim zebranym parafianom i pielgrzymom nasza schola młodzieżowa “Elohim”. 

Po Mszy Świętej wyruszyliśmy w procesję eucharystyczną. Prowadził nas krzyż, który niesiony był m.in. przez pana Edwarda Pakułę, strażaka, który – jak zaznaczył – już od blisko 20 lat posługuję w ten sposób w czasie procesji. Następnie panie ze wspólnot maryjnych w pięknych strojach asystowały przy feretronach i figurze Matki Bożej Fatimskiej, zaraz za nimi szły dzieci ze wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej wraz z s. Enryką, w dalszej kolejności dwa poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie oraz Rycerstwa Niepokalanej. Licznie zgromadzeni ministranci. Przed samym Najświętszym Sakramentem szły wraz z rodzicami i s. Kamilą dziewczynki pierwszokomunijne oraz rocznicowe sypały kwiaty zaś chłopcy obwieszczali nadejście Chrystusa Eucharystycznego dzwonkami. Strażacy asystowali przy Najświętszym Sakramencie niosąc baldachim i świecie. Całość uświetniała parafialno-gminna orkiestra, która towarzyszyła wiernym w modlitwie swoim talentem. 

Procesja zatrzymała się zwyczajowo przy czterech ołtarzach przy których wysłuchaliśmy Ewangelii oraz odśpiewaliśmy suplikacje. Po przejściu przez ulice: Słoneczną, Kolejową, Częstochowską dotarliśmy do ołtarza polowego, gdzie odśpiewaliśmy Te Deum laudamus, hymn Ciebie Boga wysławiamy i przyjęliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie odbyła się jeszcze modlitwa poświęcenie pól mieszkańców Piekoszowa, za których Mszę świętą sprawował ks. Wojciech. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tych uroczystych obchodów Bożego Ciała. Niech Chrystus obecny pośród nas błogosławi każdemu i niech będzie uwielbiony za dar Eucharystii!

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy