Mamy dwóch diakonów!

Dwóch naszych kleryków: Paweł Smolarczyk i Sebastian Flak wraz z 14 innymi alumnami przyjęli z rąk Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego święcenia diakonatu. Uroczystość miała miejsce w sobotę, 11 maja 2019 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

We Mszy św. uczestniczyła liczna reprezentacja naszej parafii na czele z ks. Proboszczem, księżmi wikariuszami oraz naszymi siostrami.

Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń (dwa wyższe stopnie to prezbiter – czyli „zwykły ksiądz” – oraz biskup). Diakoni mają rozmaite zadania, służące kapłanom: asystowanie biskupowi i prezbiterowi w czasie funkcji liturgicznych, udzielanie chrztu, rozdawanie Komunii świętej, czytanie Ewangelii, przewodniczenie nabożeństwom (ale nie Eucharystii), sprawowanie sakramentaliów, asystowanie i błogosławienie małżeństwa w imieniu Kościoła na podstawie delegacji biskupa lub proboszcza, prowadzenie pogrzebu, zajmowanie się w imieniu Kościoła dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy.

Diakonów można rozpoznać po stroju przez nich noszonym podczas odprawianej liturgii – zamiast ornatu mogą nosić dalmatykę (jest nieco krótsza) albo albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię i spiętą u dołu.