Modlitwa Kościoła w XI Tygodniu Wychowania

Początek roku szkolnego jest okazją i przyczynkiem do zwrócenia szczególnej uwagi na wychowanie młodego pokolenia. Każdy chrześcijanin niezależnie od tego jakie realizuje w Kościele powołanie zaproszony jest w kolejnym już XI Tygodniu Wychowania przeżywanym pod hasłem “W blasku ojcostwa” do włączenia się w modlitwę w intencji młodego pokolenia, wszystkich, którzy podejmują trud wychowania: rodziców, nauczycieli, wychowawców, dziadków i opiekunów. Temat tegorocznego Tygodnia Wychowania odwołuje się oczywiście do przeżywanego w całym Kościele roku św. Józefa, potrwa on w tym roku od 12-18 września.

Zapraszamy na codzienne Eucharystie do naszego Sanktuarium w czasie których modlić się będziemy o to, aby wychowawcy swoją mądrością i miłością do Boga i Ojczyzny kształtowali młode pokolenie oraz aby ono było otwarte na zdobywanie wiedzy i życiowej mądrości oraz łaski jakich mu Bóg udziela.