Modlitwa za Ojczyznę

Msza św. w intencji Ojczyzny z Wojskową Asystą Honorową, z udziałem władz samorządowych i pocztów sztandarowych, Koncert Pieśni Patriotycznych oraz uroczysty apel na Placu Niepodległości złożyły się na obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które miały miejsce w Piekoszowie.

Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz Zygmunt Kwieciński, który na początku powitał wszystkich zebranych w Piekoszowskim Sanktuarium. Po raz pierwszy gościliśmy w Piekoszowie Wojskową Asystę Honorową z 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Wraz z ks. Proboszczem Mszę św. koncelebrowali: ks. porucznik Dariusz Jarliński – wikariusz z Parafii Garnizonowej w Kielcach, który wygłosił homilię oraz ks. Michał.

– „Chcemy powrócić dzisiaj do wydarzeń sprzed roku, kiedy obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości, aby ponownie dziękować za wolność naszej Ojczyzny, za wolność naszych Rodaków” – mówił ks. Jarliński na początku homilii. Kaznodzieja zachęcał, aby realizować dobro i wprowadzać je w życie. – „W nasze życie rodzinne, osobiste, jak i życie całych społeczności”.

– „Co sprawiło, że wolność została nam dana?” – pytał kaznodzieja. Odpowiadając, przypomniał, że żołnierzom walczącym o wolność zawsze przyświecało hasło: <<Bóg, Honor, Ojczyzna>>, a mądrość czerpali z Ewangelii Jezusa Chrystusa. – „Oni, jak i my wszyscy mamy tę świadomość, że nasza Ojczyzna wyrosła z wiary naszych praojców”.

Ks. Jarliński zwrócił uwagę, że nie bez znaczenia modlimy się w intencji Ojczyzny w Piekoszowskim Sanktuarium. – „Gromadzimy się u stóp Matki Bożej Miłosierdzia, którą żołnierze nazywają Hetmanką Wojska Polskiego. Ojczyzna, w której króluje Ona – nasza Matka, odrodziła się dzięki wierze i miłości naszych praojców (…). Musimy nieustannie ożywiać pamięć o tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce”.

– „W więzach wspólnoty i jedności jesteśmy w stanie rozwijać naszą niepodległość” – zaznaczył ks. Jarliński.

Po Mszy św. odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Chóru Parafii Garnizonowej w Kielcach. Szczególnie piękne było wspólne śpiewanie niektórych patriotycznych piosenek.

Druga część gminnych uroczystości miała miejsca na Placu Niepodległości w Piekoszowie. Uroczystemu przemarszowi towarzyszyła 20-metrowa flaga narodowa (użyczona przez ks. Szymona), którą nieśli mieszkańcy naszej gminy.

Wieczorem – podobnie, jak w roku ubiegłym – nasze Sanktuarium zostało podświetlone barwami narodowymi.

Foto: ks. Szymon Usarz

* * *

Foto: Stanisław Rysiński