Nabór do WSD w Kielcach na rok akademicki 2014/2015

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach ogłasza nabór kandydatów na rok akademicki 2014/2015. „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4, 19-20).

 

 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH OGŁASZA NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.” (Mt 4, 19-20)

– Jeśli te słowa Jezusa odbijają się szczególnym echem w Twoim sercu i pragniesz odpowiedzieć na nie całkowitym poświęceniem swojego życia na służbę Bogu i ludziom jako uczeń i posłany przez Zmartwychwstałego Pana…

– Jeżeli zachwyca cię droga powołania kapłańskiego i jesteś gotów podjąć trud głębszej modlitwy, studium i pracy nad sobą, aby przygotować się do głoszenia współczesnemu światu Chrystusowej Ewangelii…

                                                               – to zapraszamy Cię do wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach!

Każdy z alumnów naszego Seminarium jest jednocześnie studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego św. Jana Pawła II.

Kryteria rekrutacji są takie same jak na Wydziale Teologii KUL:

  • Egzamin maturalny (nowa matura)
    • Rozmowa kwalifikacyjna: teologia dogmatyczna, teologia moralna, historia Kościoła w zakresie szkoły średniej. Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II.
    • Rejestracja elektroniczna – KUL, Kierunek Teologia kurs „A” WSD KIELCE (Przed rejestracją na uniwersytecie kandydat zgłasza się wpierw do Rektoratu WSD w Kielcach).

 

Dokumenty wymagane do WSD Kielce (2014/2015):

1. Podanie o przyjęcie do Seminarium

2. Życiorys

3. Opinia Księdza Proboszcza

4. Opinia Katechety

5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu.

7. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)

8. Świadectwo dojrzałości – (ksero, oryginał do wglądu)

9. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)

10.  1 zdjęcie

11.  Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

 

Uwaga 1. Termin zgłoszeń w celu rejestracji kandydatów na KUL zostanie podany w najbliższym czasie na stronie WSD w Kielcach.

      Najpierw jednak należy zgłosić się do WSD w Kielcach w ramach przeprowadzenia wstępnej rozmowy.

 

Uwaga 2. Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin odbędzie się w podanym przez KUL terminie.

 

 

Podczas spotkania z Księdzem przełożonym  kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach. Więcej informacji www.wsd.kielce.pl lub pod nr tel. 502 429 800

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Ks. dr Paweł Tambor

 

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy