Nabożeństwa majowe w Piekoszowskim Sanktuarium

* * *

W maju czcimy Matkę Bożą m.in. śpiewem Litanii loretańskiej. Pojawiło się wiele błędnych wersji tekstu Litanii – w związku z tym publikujemy dzisiaj poprawność wezwań w Litanii loretańskiej.

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
w sprawie pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej

(dokument został zaaprobowany przez Radę Biskupów Diecezjalnych,
obradującą na Jasnej Górze w dniu 25 sierpnia 2015 r.)

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie do pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej podajemy poniższe wyjaśnienia:

  1. Dnia 31 grudnia 1995 r. papież Jan Paweł II wprowadził do Litanii loretańskiej nowe wezwanie: Regina Familiae (Królowo rodziny). W tłumaczeniu na język polski zostało podane: Królowo rodzin. Ta wersja została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w Liturgii godzin, tom I, Pallottinum 2006, s. 1381 i jest obowiązująca w Polsce.
  1. Dwa wyrazy stanowiące tytuł Matka Miłosierdzia, stosowany do dnia liturgicznego (16 listopada) lub w odniesieniu do ostrobramskiego obrazu w Wilnie, pisze się dużą literą. Natomiast wezwanie wprowadzone dla Polski (8 listopada 2014 r.) do Litanii loretańskiej (po Matko łaski Bożej) Matko miłosierdzia zapisuje się drugi człon małą literą, ponieważ określa on przymiot Matki Bożej, a nie tytuł.

bp Adam Bałabuch
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

* * *

W związku z powyższym prosimy, aby do Litanii dołączyć wezwanie: „Matko miłosierdzia” i aby zwrócić uwagę na poprawność wezwania: „Królowo rodzin” (a nie Królowo rodziny!!!), jak to błędnie jest śpiewane i drukowane w modlitewnikach, a nawet w niektórych agendach liturgicznych.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w oficjalnej wersji Litanii nie ma wezwania, które bywa dodawane w niektórych naszych kościołach na końcu litanii: „Królowo świata”.

>> Obowiązujący tekst Litanii loretańskiej

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy