Narzeczeni, nie dajcie się oszukać!

Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia Przewodniczącego Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski w sprawie platformy internetowej “nauki.pl”.

W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.
Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.pl, które próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet. Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego.
Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych. W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP
Bp Jan Wątroba
Biskup rzeszowski
Za: Komisja ds. Rodziny KEP Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Biuletyn nr 2 z 30 czerwca 2014 r.

Zachęcamy wszystkich narzeczonych pragnących przygotować się do Sakramentu Małżeństwa o wnikliwą weryfikację u swoich duszpasterzy podmiotów oferujących kursy przedmałżeńskie.