Nasi diakoni zostali magistrami!

W czwartek, 14 maja 2020 r. nasi diakoni: Paweł Smolarczyk i Sebastian Flak obronili swoje prace magisterskie i otrzymali tytuł naukowy: magister teologii. Obie prace zostały napisane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Dkn Paweł Smolarczyk przedstawił pracę magisterską pt.: „Kult Maryi w Jej koronowanych wizerunkach w świetle obrzędu koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny”. Praca została napisana na seminarium naukowym z liturgiki u ks. dr. Mirosława Kowalskiego.

Dkn Sebastian Flak przedstawił pracę magisterską pt.: „Rola sanktuariów diecezji kieleckiej na podstawie III Synodu Kościoła Kieleckiego”. Praca została napisana na seminarium naukowym z teologii pastoralnej u ks. dr. Marcina Rokity.

To ostatni „krok” niezbędny na drodze do kapłaństwa. Teraz już tylko rekolekcje i święcenia kapłańskie, które przyjmą w sobotę, 30 maja 2020 r. o godz. 10.00 w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach (ul. Turystyczna 3). Zachęcamy do modlitwy w ich intencji!

DIAKONOM MAGISTROM – GRATULUJEMY!