Niedziela Świętej Rodziny w naszej parafii

Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim obchodzona jest w Kościele jako Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Na tę okoliczność nasz Ksiądz Biskup Jan Piotrowski skierował do wiernych diecezji List Pasterski, w którym podkreślił, że “Bóg nie obala swoich odwiecznych praw i nadal pragnie, aby człowiek przychodził na świat, gdzie czeka na niego miłość matki i ojca, ciepło rodzinnego domu oraz bezpieczna
przyszłość”, podając przy tym piękne świadectwo Joanny Emanueli Molla. Jak co roku w naszej parafii po każdej Mszy Świętej odbył się obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. 

Pięknym świadectwem było też czynne uczestnictwo wspólnoty Domowego Kościoła w liturgii Mszy świętej o godzinie 12:00. Małżeństwa należące do kręgu działającego przy naszej parafii zatroszczyli się o oprawę muzyczną liturgii oraz czytali Słowo Boże.

Niech Święta Rodzina wspiera małżonków i rodziny naszej parafii, aby na jej wzór budowały swoje domowe wspólnoty!