NASI DUSZPASTERZE

PROBOSZCZ i KUSTOSZ SANKTUARIUM:

ks. kan. Zygmunt Kwieciński
Urodził się 15 października 1960 r. Pochodzi z parafii Brzeziny. Święcenia prezbitertu przyjął 9 czerwca 1990 r. w Kielcach, magister teologii. Od 2001 r. kanonik honorowy Kapituły Katedralnej. Jest członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Kieleckiej. Imieniny obchodzi 2 maja. W Piekoszowie od 2010 r.

 

WIKARIUSZE:

ks. Szymon Usarz
Urodził się 17 listopada 1981 r. Pochodzi z parafii św. Rodziny w Tarnowie (w diecezji tarnowskiej). Święcenia prezbiteratu przyjął 31 maja 2008 r. w Kielcach, magister lic. teologii. Poprzednio wikariusz w parafiach: św. Michała Archanioła w Koniecpolu-Chrząstowie, św. Michała Archanioła w Daleszycach oraz Przemienienia Pańskiego w Kielcach – Białogonie. Imieniny obchodzi 18 lipca. W Piekoszowie od 2016 r.

ks. Michał Haśnik
Urodził się 1 kwietnia 1983 r. Pochodzi z parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli (w archidiecezji katowickiej). Święcenia prezbiteratu przyjął 31 maja 2008 r. w Kielcach, magister lic. teologii, członek Diecezjalnej Rady Ekumenicznej. Poprzednio wikariusz w parafiach: św. Kazimierza w Bilczy, Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej. Imieniny obchodzi 29 września. W Piekoszowie od 2017 r.