Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

W Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 29 grudnia 2019 r. podczas każdej Mszy św. małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie.