Zakończyły się Odwiedziny Duszpasterskie

Zakończyły się doroczne Odwiedziny Duszpasterskie – Kolęda wśród rodzin naszej parafii. Serdeczne dziękujemy za życzliwe przyjmowanie nas w Waszych domach oraz za ofiary, który składaliście przy okazji tych odwiedzin!

Niech błogosławieństwo kolędowe chroni Wasz dom, Wasze rodziny i umacnia na drodze życia chrześcijańskiego. Szczęść Boże!