Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post

„Wielki Post Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię, aby wprowadzić stworzenia na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny. Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce” – stwierdził Ojciec Święty Franciszek w swoim Orędziu na Wielki Post.

>> Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019 r.