Piąty Wielkopostny Konkurs Plastyczny.

Tradycyjnie w Wielkim Poście zapraszamy do udziału w (piątym już!) Konkursie Plastycznym!
 
REGULAMIN KONKURSU
 
ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Przedszkola i Szkół Podstawowych (również spoza naszej parafii).
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybraną stację Drogi Krzyżowej. Technika dowolna.
3. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę.
4. Termin oddawania prac ubiega 14 marca 2021 roku.
5. Prace składamy u ks. Szymona, ks. Karola lub siostry Kamili i Pani Edyty – katechetki.
6. Prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
 
1. Ocenie podlegać będą przede wszystkim zgodność z tematem i estetyka wykonania.
2. Rozstrzygnięcie konkursu – 18 marca 2021 roku.
3. Laureaci konkursu otrzymają upominki oraz dyplomy.
4. Pokonkursową wystawę prac będzie można oglądać w Sanktuarium MB Miłosierdzia w Piekoszowie.
5. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą tylko na potrzeby konkursu.
6. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.