Poświęcenie opłatków

W 1 Niedzielę Adwentu, 1 grudnia 2019 r. podczas Mszy św. o godz. 7.00 ks. Proboszcz pobłogosławił opłatki na stół wigilijny, które do naszych domów dostarczy Pan Organista Tomasz Karauda.

Przyjęcie pobłogosławionych opłatków jest jednym ze znaków przynależności do wspólnoty parafialnej i jest naszym wyrażeniem wdzięczności Panu Organiście za jego posługę.

Opłatki można nabyć w wielu miejscach, ale skoro Wigilia jest obrzędem religijnym, zadbajmy o to, by na naszym stole znalazł się poświęcony opłatek.