Poświęcenie sztandaru szkoły w Micigoździe

W piątek, 19 października 2018 r. w naszym sanktuarium została odprawiona Msza św., w czasie której – wraz ze społecznością szkoły w Micigoździe – dziękowaliśmy za niepodległą Polskę.

Szczególną okazją, która nas zgromadziła na modlitwie była uroczystość nadania imienia 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę Szkole Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe. Eucharystię zamówiła Dyrekcja wraz z Nauczycielami Szkoły. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz, a homilię wygłosił ks. Szymon.

W czasie Mszy św. ks. Dziekan Zygmunt Kwieciński poświęcił nowy sztandar szkoły, który następnie został przekazany przez Wójta Gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka na ręce Dyrektora Szkoły Mirosława Kowalskiego.

Odtąd co roku – dzień 11 listopada – będzie Świętem Szkoły.