Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy Piekoszów

Zakończył się kolejny (trzeci) etap remontu naszej świątyni. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. wykonana została renowacja elewacji naw bocznych, prezbiterium oraz cokołów kościoła.

Realizacja projektu polegała na wykonaniu prac renowacyjnych obejmujących m.in.: odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, oczyszczenie powierzchni ścian i spoin, impregnację preparatem na pleśnie, algi i porosty, gruntowanie podłoży, uzupełnianie tynków, wykonanie profili ciągnionych szlachetnych, przetarcie istniejących tynków szpachlą wapienną zbrojoną, malowanie wysokojakościowe farbami krzemianowymi.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców gminy Piekoszów oraz pośrednio do pielgrzymów i turystów.

Realizacja projektu pozwoliła na zabezpieczenie kościoła przed zniszczeniem oraz na zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa obiektu dla wiernych, pielgrzymów i turystów.

Całkowity koszt przedstawionego powyżej zadania wynosił 356.969,00 zł

Gmina Piekoszów udzieliła w 2018 r. wsparcia w wysokości 100 tys. zł w formie dotacji na prace przy obiekcie zabytkowym. Dofinansowanie powyższe stanowi 28,1 % kwoty całkowitych wydatków.

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy