Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy Piekoszów

Zakończył się kolejny (trzeci) etap remontu naszej świątyni. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. wykonana została renowacja elewacji naw bocznych, prezbiterium oraz cokołów kościoła.

Realizacja projektu polegała na wykonaniu prac renowacyjnych obejmujących m.in.: odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, oczyszczenie powierzchni ścian i spoin, impregnację preparatem na pleśnie, algi i porosty, gruntowanie podłoży, uzupełnianie tynków, wykonanie profili ciągnionych szlachetnych, przetarcie istniejących tynków szpachlą wapienną zbrojoną, malowanie wysokojakościowe farbami krzemianowymi.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców gminy Piekoszów oraz pośrednio do pielgrzymów i turystów.

Realizacja projektu pozwoliła na zabezpieczenie kościoła przed zniszczeniem oraz na zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa obiektu dla wiernych, pielgrzymów i turystów.

Całkowity koszt przedstawionego powyżej zadania wynosił 356.969,00 zł

Gmina Piekoszów udzieliła w 2018 r. wsparcia w wysokości 100 tys. zł w formie dotacji na prace przy obiekcie zabytkowym. Dofinansowanie powyższe stanowi 28,1 % kwoty całkowitych wydatków.