“Radosnego dawcę miłuje Bóg”

Każdego roku w czasie Wielkiego Postu Wspólnota wiernych parafii Piekoszów przekazuje swoją wielkopostną jałmużnę w postaci znacznej pomocy materialnej. Trafia ona za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do potrzebujących rodzin z naszej okolicy. Również i w tym roku dzięki otwartości serca naszej Wspólnoty udało się zebrać kilkadziesiąt reklamówek darów, które pozwolą potrzebującym spędzić nadchodzące Święta Wielkiej Nocy godnie, ale także ze świadomością, że nie są sami. 

Z całego serca dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się czynnie w tegoroczną zbiórkę “Kosz miłosierdzia”. Z pewnością największą nagrodą jest sama świadomość dobrego gestu i pomocy potrzebującym. Przy tej okazji jednak warto przywołać dwa fragmenty Pisma Świętego, które są chyba najlepszym komentarzem tego wielkiego dzieła, jakie dokonuje się za przyczyną wiernych naszej parafii! Pierwszy z nich wiąże się mocno z przeżywanym czasem Wielkiego Postu: “Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.” (Księga Tobiasza 2,9). Drugi natomiast podkreśla wielką miłość Boga do człowieka otwartego na potrzeby bliźniego: “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.” (Drugi List do Koryntian 9,7).

Dziękujemy!