Zakończyły się Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 11-13 kwietnia 2019 r. przeżywaliśmy nasze REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. Motywem przewodnim były słowa z 1 Listu św. Piotra Apostoła: „Miłość zakrywa wiele grzechów” (1 P 4, 8). Nauki wygłosi ks. Waldemar Wiśniowski – pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

Rekolekcje są okazją do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem przed Bogiem i wraz z Nim. To szansa, by spotkać Jezusa, poznać Go, pokochać;
– doświadczyć miłości Boga i na niej budować swe życie;
– poznać siebie w świetle Słowa Bożego: swoje życiowe zranienia, zagubienia, zakłamania – pokonać to, co odbiera radość życia;
– skonfrontować swoją przeszłość i teraźniejszość z Bogiem oraz pojednać się z Nim, by żyć w wolności;
– odczytać właściwie Boży plan w odniesieniu do swego życia.

* * *

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM,
KTÓRZY UCZESTNICZYLI W NASZYCH REKOLEKCJACH!

* * *