Rozpoczynamy Adwent – zapraszamy na roraty

Rozpoczyna się liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana.

Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratnią.


Do udziału w roratach, sprawowanych w czasie adwentu w dni powszednie o godz. 17:00 zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych (przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, bezpieczna odległość względem siebie).

W ten sposób, w blasku światła lampionów i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które będą do nabycia w naszym kościele.