OBRAZ CHRYSTUSA BOLEŚCIWEGO

Cudowny obraz Chrystusa Boleściwego pochodzi z tego samego okresu, co obraz Matki Bożej Miłosierdzia. Prawdopodobnie został namalowany pod koniec XVII w. Niestety nie znamy jego autora. I choć Piekoszów nie zasłynął jako chrystologiczne miejsce kultu, XVII-wieczny wizerunek Jezusa również uznano za cudowny.

W dawnym piekoszowskim drewnianym kościele pw. Św. Jakuba, ufundowanym przez Odrowążów, wizerunek Chrystusa Boleściwego znajdował się w ołtarzu głównym i był usytuowany nad obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obecnie obraz umieszczono w ołtarzu prawej nawy kościoła.

Pan Jezus w tym XVII-wiecznym wizerunku jest w koronie cierniowej, z głową lekko uniesioną w górę. Z umęczonego oblicza płynie zbolałe spojrzenie nieco przymkniętych oczu. Ręce otwierają prawy bok, przebity aż do serca. Lewą dłonią Jezus wskazuje na ranę zadaną przez grzechy ludzkie i jednocześnie na ujście zdroju łask Jego miłosierdzia. W tym właśnie należy szukać związku z cudownym obrazem Maryi. Jej określenie: Matka Miłosierdzia łączy się ściśle z miłością, która wypełnia serce Syna Boga. Szczytem Bożego Miłosierdzia był Krzyż. Jego tajemnicę najpełniej zna Maryja. Ona patrzyła na rany Odkupiciela i Ona, widząc niezmierzone zdroje Jego miłosierdzia, wypraszała wiernym potrzebne łaski. Dlatego też pieśń pasyjna wkłada w usta Chrystusa Boleściwego z Piekoszowa zdanie:

Pójdź do mnie, ludu wszelki * Serce ci otwieram.
Tu cuda mej miłości * Z łzami Matki zbieram.

Maryja odpowiada w tym samym tonie:

Wojnę, powietrze, głód i ucisk srogi * Przez łzy me krwawe odwrócił Syn drogi.
Piękno ich widać zrządził w tym obrazie, *
Proś, a dam pomoc w każdym złym twym razie.

Jest to zarazem wyjaśnienie faktu krwawych łez Matki Bożej Miłosierdzia, pierwotnego usytuowania obu wizerunków i nadzwyczajnej pomocy, jaką wierni wypraszają na gorliwej modlitwie.

W połowie XVIII w., zgodnie z ówczesnym zwyczajem, oba obrazy zostały pokryte srebrnymi sukienkami. Przy tym obrazie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu w każdy I czwartek i I piątek miesiąca.

W maju 2019 r. przy obrazie Chrystusa Boleściwego została umieszczona ozdobna róża – dar rodziców i dzieci I-komunijnych (rocznik 2018).

KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY,
JEZU CHRYSTE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!