SZATA DLA MARYI „MODLITWĄ PISANA”

W Roku Jubileuszowym 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Piekoszowskiej zrodziła się myśl ofiarowania wyjątkowego wotum – szaty dla Maryi. Wykonania szaty podjęła się pracownia DRAPIKOWSKI-STUDIO z Gdańska pod kierownictwem Mariusza Drapikowskiego. Ten znany artysta jest autorem m.in. dwóch sukien dla Matki Bożej Częstochowskiej.

Wykonania szaty podjęła się pracownia DRAPIKOWSKI-STUDIO z Gdańska pod kierownictwem Mariusza Drapikowskiego. Ten znany artysta jest autorem m.in. dwóch sukien dla Matki Bożej Częstochowskiej.

Piekoszowska szata „modlitwą napisana” – będzie wotum wykonanym w całości z dobrowolnych darów czcicieli Matki Bożej Piekoszowskiej. Każdy dar – to nasza intencja składana Matce Bożej Miłosierdzia. Za każdym z tych darów kryje się ludzkie serce i życie, złożone w darze Maryi.

Suknia, mieniąca się barwami: niebieską, granatową i delikatnym odcieniem szafiru będzie nas nie tylko zachwycać, ale także wskazywać na zgodną z kanonem symbolikę, ukazującą nowe treści. Ta suknia będzie dosłownie „pisana modlitwą” parafian i pielgrzymów nawiedzających nasze sanktuarium! Naszą prośbę o wsparcie kierujemy również do wszystkich, którzy na przestrzeni lat byli związani z naszą parafią; do tych, którym jest bliska Matka Boża Piekoszowska. Niech ta suknia będzie naszym darem jubileuszowym.


Można składać wota (złote, srebrne), które zostaną przetopione na materiał na suknię.
Można także składać dary materiale – osobiście kapłanom albo wpłacając na konto:

ING BANK ŚLĄSKI: 90 1050 1416 1000 0022 0932 7028

z dopiskiem – Szata dla Maryi

Wszystkich ofiarodawców wpisujemy do Księgi Jubileuszowej
i modlimy się za nich każdego 8 dnia miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00.