Uczciliśmy MB Częstochowską

W Uroczystość NMP Częstochowskiej kolejny raz zebraliśmy się w naszym sanktuarium, aby uroczyście celebrować obchody różańcowe ku jej czci.

Po Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczęło się nabożeństwo, w czasie którego rozważaliśmy Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego. Modliliśmy się w intencji zbliżających się Misji Świętych, o dar życia wiecznego dla Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka – wspominając 55 rocznicę jego śmierci oraz o beatyfikację papieża Jana Pawła I w 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.

Po odmówieniu pierwszej tajemnicy wyruszyliśmy w procesji – tym razem z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Po przyjściu do kościoła zaśpiewaliśmy pieśń: „O wielka Matko Boga i człowieka”, która przygotowała nas na odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Dopełnieniem wieczornego nabożeństwa było odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwo. Podczas pieśni „Łzy Matki” miało miejsce zasłonięcie obrazu Matki Bożej Miłosierdzia.

W Roku Jubileuszowym zrodziła się myśl, aby uroczyście celebrować wszystkie uroczystości, święta i wspomnienia maryjne. Chcemy w ten sposób jeszcze bardziej „ożywić” kult Matki Bożej Miłosierdzia – naszej Pani Piekoszowskiej.

Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli
w modlitwie różańcowej!

Na kolejne obchody różańcowe zapraszamy 15 września
– ku czci MB Bolesnej.