UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO I MATKI KOŚCIOŁA

Uroczystości odpustowe obchodzone z racji Uroczystości Zesłania Ducha Świętego i Matki Kościoła 19 i 20 maja zostały bardzo doniośle uczczone. Jako Wspólnota parafialna na nowo uświadomiliśmy sobie to niesamowite połączenie między działaniem Ducha Świętego a życiem i misją Maryi, która nie tylko rozciągała się na przyjęcie i wydanie na świat Zbawiciela, ale również na cały Kościół, który powstał jako owoc męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Maryja jest tą, która już w pełni skorzystała z owoców odkupienia i prowadzi nas do tego, aby przyjmować Ducha Świętego i żyć nim każdego dnia. Przez przyjęcie Ducha Świętego stała się Matką Zbawiciela jak również Matką Kościoła.

Dwudniowe uroczystości odpustowe obchodziliśmy przy dużej frekwencji parafian jak i również pielgrzymów z okolic. Każdego z tych dwóch dni sprawowaliśmy uroczyste Msze Święte oraz procesje eucharystyczne. Warto podkreślić, że bardzo wiele osób skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania, co szczególnie cieszy, gdyż wskazuje, że wielu mogło uczestniczyć we wspólnym świętowaniu w pełni uczestnicząc we Mszy Świętej. W nasze wspólne przeżywanie tajemnicy działania Bożego Ducha wprowadzał nas ks. dr Jerzy Jastrzębski – kapłan archidiecezji warszawskiej, homiletyk, wykładowca Archdiecezjalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, rekolekcjonista, zaangażowany w dzieło ewangelizacji na wielu platformach internetowych. W uroczystość Matki Kościoła gościł u nas, dzieląc się Bożym Słowem, ks. Józef Cichoń – proboszcz parafii Jaworznia. W tym dniu wspomogliśmy przez ofiary złożone na tacę dzieło budowy tamtejszej Światynii.

19 maja o godzinie 16:00 w ramach wspólnego obchodu odpustu parafialnego został udzielony przez posługę ks. bpa Andrzeja Kalety sakrament bierzmowania młodzieży klas 8 uczęszczających do szkoły w Piekoszowie i Micigoździe. Młodzi z przejęciem przyjęli dar Ducha Świętego uzdalniający do mężnego wyznawania wiary i postepowania według jej zasad. Przygotowywali się do tego dnia od wielu miesięcy uczestnicząc w przewidzianej dla nich formacji.

Składamy serdeczne „Bóg Zapłać!” wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby te uroczystości przebiegły w spokoju i podniosłej a jednocześnie refleksyjnej atmosferze modlitwy. Dziękujemy parafianom, pielgrzymom jak również za liczny udział w uroczystościach. W szczególności dziękujemy rodzicom kandydatów do bierzmowania za przygotowanie świątyni na czas uroczystości jak i również uporządkowanie przestrzeni przed kościołem.

Duchu Święty przenikaj nas i dokonuje przez nas wielkie dzieła Boże!

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy