W niedzielę odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Serdecznie zapraszamy wszystkie pary małżeńskie do odnawiania przyrzeczeń. Każda rocznica ślubu jest ważna i stanowi doskonałą okazję do tego, by odnowić w czasie Eucharystii przede wszystkim swoją więź małżeńską – wzajemną miłość i przyjaźń, wzajemny szacunek do siebie i chęć wzajemnego służenia sobie oraz swoją więź z Bogiem. Jest też okazją do przypomnienia sobie celu wspólnej drogi. Tak przeżyta Msza jest ponownym zaproszeniem Boga do małżeństwa i tworzonej rodziny, a także okazją do wspólnej modlitwy z najbliższymi. Stanowi okazję do świadomego pojednania i przebaczenia, które stanowią fundament zdrowej relacji małżeńskiej.

W Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (27 grudnia 2020) w naszym Sanktuarium na każdej Mszy Świętej po homilii odbędzie się obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszamy wszystkie małżeństwa do wspólnej modlitwy!