Ważne informacje dla narzeczonych

Przypominamy, że narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zadbać o to, aby zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Jest to konieczne do odpowiedniego przygotowania oraz sporządzenia i zebrania niezbędnych dokumentów.

Prosimy również pary, które odwołują dzień swoich zaślubin oraz mają zarezerwowany ich termin w kalendarzu parafialnym, aby niezwłocznie zgłaszały ten fakt duszpasterzom.

W trosce o powagę i ważność zawieranych sakramentalnych związków małżeńskich przypominamy, że w dobie pandemii pojawiło się w sieci dużo ogłoszeń oferujących „kupno” kursów przedmałżeńskich i zaświadczeń z poradnictwa rodzinnego poprzez popularne portale ogłoszeniowe oraz kursy bez imprimatur Kościoła katolickiego, które oferowane są w formie online.

Zaświadczenia takie z oczywistych względów nie będą honorowane. Znaczna część takich fałszywych dokumentów stanowi dowód w sprawach karnych, które aktualnie się toczą wobec oszustów.