Grono Przyjaciół Seminarium

 

GRONO PRZYJACIÓŁ SEMINARIUM

Cele stowarzyszenia
– modlitwa za powołanych i o nowe powołania;
– tworzenie korzystnego klimatu wokół Seminarium i sprawy powołań;
– ofiary duchowe (posty, wyrzeczenia, cierpienia…) w intencji Seminarium i powołań do kapłaństwa;
– w miarę możliwości – praca społeczna na rzecz Seminarium lub ofiary materialne.

Kto może należeć do Grona Przyjaciół WSD w Kielcach?

Osoby pełnoletnie, które złożą pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, a także dzieci (za zgodą rodziców!).

W sposób szczególny zachęcamy do współpracy z Seminarium:
– rodziny księży, alumnów, sióstr zakonnych i ministrantów;
– chorych i cierpiących (bezcenny skarb ich modlitw i cierpienia!)
– wszystkich wrażliwych na sprawę powołań i tych, którym leży na sercu dobro naszego Seminarium.

Formy uczestnictwa i zobowiązania

1. Przyjaciel Seminarium – może nim być tylko osoba dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz wniesie składkę w wysokości 1 zł na miesiąc;

2. Sympatyk Seminarium – może nim być osoba niepełnoletnia lub dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz – w miarę możliwości – postara się nieść pomoc materialną dla Seminarium. Nie płaci żadnej składki obowiązkowej!

Przywileje

Za wszystkich Przyjaciół i Sympatyków – żywych jak i zmarłych – modli się codziennie wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. W ich intencji jest odprawiana Msza Św. w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Każdy Przyjaciel otrzyma legitymację. Ponadto każdy Przyjaciel i Sympatyk Seminarium otrzyma 2 razy do roku „List do Przyjaciół” informujący o życiu w Seminarium.

Jak zostać Przyjacielem lub Sympatykiem Seminarium?

Należy przesłać na adres Stowarzyszenia deklarację, w której trzeba podać następujące dane:
1. imię i nazwisko;
2. data urodzenia;
3. parafia;
4. adres;
5. zaznaczyć czy chce być Przyjacielem, czy Sympatykiem?;
6. podpis własnoręczny lub – w przypadku dzieci – jednego z rodziców.


Adres kontaktowy

STOWARZYSZENIE „GRONO PRZYJACIÓŁ WSD W KIELCACH”
ul. Jana Pawła II 7
25-025 Kielce

 

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy

Statystyki

  • 0
  • 334
  • 119 255
  • 43 171