OAZA RODZIN – DOMOWY KOŚCIÓŁ

Co to jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół jest gałęzią Ruchu Światło-Życie, tzw.: Oazą Rodzin. Poszczególne grupki skupione wokół parafii składają się z 4 – 7 małżeństw sakramentalnych (warunek konieczny).

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne :
– comiesięczne spotkanie wspólnoty , z udziałem księdza
– codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
– spotkanie ze słowem Bożym,
– modlitwa małżeńska,
– modlitwa rodzinna,
– comiesięczny dialog małżeński,
– reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
– przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do świętości (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

 

WSPÓLNOTA DOMOWEGO KOŚCIOŁA W NASZEJ PARAFII

W 2009 r. powstał w naszej parafii pierwszy krąg Domowego Kościoła, którego opiekunem został ks. proboszcz Zygmunt Kwieciński. Przez pierwszy okres istnienia wspólnoty (1,5 roku) prowadziła nasze spotkania para pilotująca z Kielc – małżeństwo Irena i Tadeusz Świerczowie, którzy przekazali nam wiele cennych informacji dotyczących formacji we wspólnocie. Świadectwo ich życia utwierdzało nas w tym jak wspaniałą drogą dla małżonków jest Domowy Kościół.

Dnia 8 lutego 2011 r. nastąpiło uroczyste zakończenie okresu pilotażu i przystąpienie do Wspólnoty Domowego Kościoła. Od tej pory trwa nasza ciągła formacja poprzez comiesięczne spotkania ,różne formy rekolekcji, jednak głownie poprzez codzienną modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną. W tym miejscu zaznaczyć jednak trzeba, że nie staliśmy się „święci”, chociaż dążymy do Świętości, bo to przecież cel, każdego katolika .Widzimy jak wiele dobra daje nam wspólnota dlatego modlimy się o powstanie nowych kręgów.

Zapraszamy małżonków do pogłębiania swojej wiary, modlitwy i zgłębiania Słowa Bożego.

Jeśli chcecie równocześnie pielęgnować miłość małżeńską i pogłębiać relacje z dziećmi
to zapraszamy Was do Oazy Rodzin – Domowego Kościoła

Bliższych informacji udzielają duszpasterze.