Z życia Parafii PIekoszów

 

ODPUST PARAFIALNY I SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

19 maja 2013r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przeżywaliśmy w naszej parafii Odpust Parafialny. Ważnym wydarzeniem w tym dniu było również przyjęcie przez młodzież klas trzecich gimnazjumSakramentu Bierzmowania. Obrzędu tego dokonałks. Biskup Marian Florczyk. Młodzi ludzie wysłuchali jego homilii na temat darów Ducha Świętego. Szczególną uwagę zwróciłon na dar mądrości i rozumu. Podkreślił, że nie zawsze inteligencja idzie w parze z mądrością, można być inteligentnym, oczytanym, mieć same „piątki” i „szóstki”, ale postępować niemądrze.

 

Zwrócił też uwagę, że obecnie młodzież nie ma dobrych autorytetów. Tak jak kiedyś dla większości młodych ludzi wielkim autorytetem był bł. Ojciec Św. Jan Paweł II, tak terazpozostała pustka. Pustka, którą często wypełniają źli koledzy, nieodpowiednie towarzystwo i idole.

 

Ks. Biskup zachęcał nasze dzieci do szukania dobrych wzorców i trwania przy Bogu, a nas rodziców prosił abyśmy nie ustawali w modlitwie za nie i wspierali na każdym etapie życia. Po kazaniu młodzież odnowiła przyrzeczenia chrzcielne i przyjęła Sakrament Bierzmowania. Nasi synowie i córki zostali naznaczeni przez ks. Biskupa znakiem Duch Świętego. Cała uroczystość przebiegała w serdecznej, rodzinnej atmosferze za co jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu. Dziękujemy równieżks. Proboszczowi, ks. Robertowi i ks. Michałowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknego przeżycia tego Święta.

 

E.G. Wawrzeńczykowie

 

 

 

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

W niedzielę 27.01.2013 z racji zakończenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, na Mszy świętej o godz. 17-tej gościliśmy w naszym Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia chór parafii Prawosławnej z Kielc. Chórzyści ubogacili Eucharystię przepięknym śpiewem Bożonarodzeniowych pieśni prawosławnych a po zakończeniu Mszy świętej odbył się koncert wspomnianego chóru.

 

NASZ RODAK, PIOTR KOTWICA, ZOSTAŁ WYŚWIĘCONY NA DIAKONA DIECEZJI KIELECKIEJ

 

Dla pochodzącego z naszej parafii alumna roku V Piotra Kotwicy sobota, 26 stycznia 2013 roku była jednym z najważniejszych w życiu. Tego dnia bowiem w Bazylice Katedralnej Kielcach wraz z innymi dziesięcioma klerykami ze swojego roku otrzymał święcenia kapłańskie pierwszego stopnia – diakonat. Wszystko to dokonało się podczas bardzo uroczystej Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp. Ordynariusza Kazimierza Ryczana w Bazylice Katedralnej o godz. 10:00. Tę Mszę świętą koncelebrowali także Proboszcz naszej parafii, ks. Zygmunt Kwieciński oraz wikariusze: ks. Robert Skorupa oraz ks. Michał Glin.

Diakonowi Piotrowi życzymy wielu łask Bożych oraz opieki Matki Bożej Miłosierdzia w posłudze diakońskiej oraz w przygotowaniu do kapłaństwa.

DZIĘKCZYNIENIE ZA SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

W Roku Wiary w naszej parafii w sposób uroczysty zostały zaakcentowane Sakramenty Święte – znaki naszej wiary, przynależności do Chrystusa i życia blisko Niego. Jednym z nich jest Sakrament małżeństwa – związek dwojga ludzi, którzy łącząc się ze sobą tworzą rodzinę – domowy Kościół zapraszając do wspólnego życia Chrystusa. Dnia 30 grudnia 2012 roku wspólnie z całą parafią modliliśmy się w naszym Sanktuarium za małżeństwa sakramentalne, a podczas Mszy świętej w uroczysty sposób wręczono małżonkom symbol naszej wiary. Homilię podczas Mszy świętej wygłosił ks. dr Paweł Sobierajski z Sosnowca, który wraz z kwartwtem Servi Domini Cantores ubogacili liturgię śpiewem tradycyjnych kolęd a po Mszy świętej odbył się koncert kolęd wspomnianego kwartetu i naszego parafialnego chóru.

mgr Joanna Jaworska

 

DZIĘKCZYNIENIE ZA SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W związku  z rokiem wiary, jaki obecnie przeżywamy, w niedzielę 09.12.2012r dziękowaliśmy Bogu Najwyższemu za dar sakramentu bierzmowania młodzieży i osób dorosłych naszej parafii. Mszy świętej o godz. 10.00 przewodniczył ks. Michał Glin. On też wygłosił Słowo Boże. Zachęcał nas do bycia współczesnym Janem Chrzcicielem, którego zadaniem jest przygotować drogę Panu, prostować ścieżki dla Niego. Młodzież zgromadzoną na Eucharystii zapytał jak wykorzystała dary Ducha Świętego, czy śmiało przyznaje się do swojej wiary, czy odważnie głosi Chrystusa.

 

Po Słowie Bożym nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnym, po czym osoby bierzmowane otrzymały z rąk kapłana Wyznanie Wiary. Dzisiejsza Eucharystia, której towarzyszył, jak zwykle, przepiękny śpiew naszej scholii, była momentem zadumy i refleksji nad naszym chrześcijaństwem, nad tym, czy jesteśmy prawdziwymi wyznawcami Chrystusa, czy też gośćmi pasterkowo – rezurekcyjnymi.

Emilia Maszałek

DZIĘKCZYNIENIE ZA PIERWSZĄ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ

W niedzielę 09.12.2012 r. na Mszy świętej o godz. 8.30 uczestniczyły dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej. Towarzyszyli im rodzice, rodzeństwo, chrzestni i inne bliskie dzieciom osoby. Nie zabrakło Pani Katechetki i Sióstr Zakonnych, które przygotowały uczniów do posługi podczas niedzielnej liturgii. Kazanie do dzieci wygłosil ks. Robert Skorupa. Miało ono formę dialogu – spontaniczne i wywołujące czasem uśmiech wypowiedzi dzieci połączyły się z mądrymi przemyśleniami kapłana i przesłaniem do wszystkich wiernych zgromadzonych w kościele. Podczas Mszy świętej miało miejsce uroczyste przekazanie dzieciom pierwszokomunijnym i ich rodzicom tekstów Wyznania Wiary, by w Roku Wiary na nowo odkryć wartość tej modlitwy.

Uczestnictwo we Mszy świętej w świątyni wiernych, wyrzeczenie się przez nich grzechu i zła, a zwłaszcza czystość dziecięcych serc, które przyjęły Pana Jezusa w Komunii świętej były niewątpliwie otwarciem się na wiarę i Boga.

Małgorzata Rzepa

NOWI CZŁONKOWIE W RYCERSTWIE NIEPOKALANEJ

Dnia 08.12.2012 w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Najświętszej Matyii Panny, Matkę Bożą uczciła grupa Rycerstwa Niepokalanej. Nowi członkowie oddali się Matce Bożej po raz pierwszy inni odnowili swoje oddanie. Ks. Michał pasował na Rycerzy Niepokalanej wszystkie dzieci należące do grupy.

S. Wanda Gołąbek

DZIĘKCZYNIENIE ZA SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

W pierwszą niedziele adwentu w Roku Wiary 02.12.2012 r. na Mszy świętej o godzinie 12-tej, której przewodniczył Ks. Proboszcz Zygmunt Kwieciński, dziękowaliśmy za łaskę sakramentu Chrztu świętego udzielonego dzieciom w minionym roku liturgicznym. Rodzice, którzy uczestniczyli  ze swoimi dziećmi na wspólnym dziękczynieniu –  odnowili przyrzeczenia chrzcielne oraz otrzymali z rąk Księdza Proboszcza Wyznanie Wiary.

SPOTKANIE MŁODYCH NASZEGO PIEKOSZOWSKIEGO DEKANATU

W sobotę 30.11.2012 r. w kościele parafialnym w Chełmcach odbyło się spotkanie młodzieży Dekanatu Piekoszowskiego. Wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Msza święta były wspaniałym doświadczeniem spotkania z Panem sam na sam w ciszy własnego serca. Po uczcie duchowej spotkaliśmy się na salce parafialnej przy ciastku i herbacie, jak również poznając świętych patronów, których czcimy w parafiach naszego dekanatu. Księdzu Proboszczowi kanonikowi Stanislawowi Malcowi oraz księdzu Pawłowi Klimczakowi dziękujemy za możliwość spotkania młodzieży w parafii św. Marii Magdaleny w Chełmcach.

ŚWIĘTO PATRONKI MUZYKI KOŚCIELNEJ W NASZYM SANKTUARIUM

W dniu 22.11.2012 z okazji dnia patronki muzyki kościelnej św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, nasz parafialny chór razem ze scholą śpiewali na Mszy świętej o godz. 17-tej. Po wspólnej modlitwie członkowie obydwu zespołów wraz z ks. proboszczem Zygmuntem Kwiecińskim spotkali się na braterskiej agapie w salce przy plebanii.Ta wyjątkowa uroczystość była radosnym dziekczynieniem Bogu, za dary jakimi obdarzył chórzystów, oraz za to, że swoim śpiewem mogą pomóc innym spotkać Chrystusa.

Maria Sorbian

NIEDZIELA BIBLIJNA

W niedzielę 18.11.1012 r. gościliśmy w naszej parafii księdza dra Marcina Kowalskiego – wykładowcę Pisma Świętego na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lublinie, a także w naszym Wyższym Kieleckim Seminarium Duchownym. Ks. Marcin głosząc Słowo Boże, zachęcał również do głębszego rozważania Pisma świetego w naszym życiu, zachęcając zarazem do udziału w parafialnej grupie Kręgu Biblijnego. Życzymy księdzu Marcinowi Darów Ducha Świętego w kapłańskiej jak i naukowej posłudze Ludowi Bożemu.

DEKRET BISKUPA KIELECKIEGO O ODPUSTACH NA ROK WIARY


DEKRET o odpustach w Roku Wiary


Penitencjaria Apostolska dekretem z dnia 14 września 2012 roku ogłosiła warunki zyskiwania odpustów w Roku Wiary, który zaczyna się 11 października 2012 roku, a kończy 24 listopada 2013 roku. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą zyskać wierni:
1. gdy w Roku Wiary wezmą udział, w co najmniej w trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu; 2. za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych; 3. gdy w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary; 4. w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest i odnowią przyrzeczenia chrzcielne. Zgodnie ze wspomnianym dekretem, wyznaczam w diecezji kieleckiej następujące sanktuaria: Kielce (Katedra), Jędrzejów (Bł. Wincentego Kadłubka), Miechów, Pacanów, Piekoszów, Wiślica, Włoszczowa (Wniebowzięcia NMP). Będzie można także zyskać odpust zupełny uczestnicząc w uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin i dodając Wyznanie Wiary podczas Uroczystości Diecezjalnych organizowanych z okazji Roku Wiary.


† Kazimierz Ryczan
BISKUP KIELECKI


Ks Andrzej Kaszycki
KANCLERZ KURII

źródło: www.diecezja.kielce.pl

ROZPOCZĘCIE ROKU WIARY W NASZEJ PARAFII

W niedzielę 14.10.2012r. na Mszy świętej o godzinie 12-tej rozpoczęliśmy Rok Wiary. W uroczystej procesji zostały wniesione do naszego kościoła księgi: Pisma Śiętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Dokunentów Soboru Watykańskiego II. Niech Rok Wiary będzie dla całej naszej wspólnoty parafialnej szczególnym czasem łaski Boga, by na nowo zagłębiając się w tekst Pisma Świętego i Nauczanie Kościoła Katolicjiego szukać Boga w naszym codziennym chrześcijańskim życiu.

ROZPOCZĘCIE ROKU WIARY W NASZEJ KIELECKIEJ KATEDRZE

HOMILIA BISKUPA KIELECKIEGO KAZIMIERZA RYCZANA

ROZPOCZĘCIE ROKU WIARY
(Bazylika Katedralna, 2012-10-13)
Czyt.
I Rz 10, 9-18 T. VII s. 272
Ew. J 17,11b – 23 T VII s. 279
Księże Biskupie Marianie, Biskupie Kazimierzu
Czci godni Bracia kapłani, Diakoni, Alumni, Siostry Zakonne
Droga Młodzieży
Ukochani w Chrystusie Panu
W pięćdziesiątą rocznicę zwołania II Soboru Watykańskiego Benedykt XVI ogłosił rok wiary. Jednocześnie wezwał przedstawicieli Kościoła na całym świecie na Synod biskupów. Tematem rozważań synodu uczynił nową ewangelizację. Tę odpowiedzialną refleksję nad kondycją Kościoła rozpoczęto gorącą modlitwą. Następca świętego Piotra powtórzył słowa, że „podwoje wiary” są otwarte dla wszystkich kontynentów, dla wyznaw-ców innych religii, dla wszystkich pogan. Na wezwanie Benedykta XVI stają przy ołtarzu wspólnoty wierzących wszystkich diecezji świata, wszystkich wspólnot zakonnych, wszyst-kich parafii, by od nowa usłyszeć posłanie Jezusa Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczaj-cie wszystkie narody”. Nieście do dzisiejszego świata ewangelię zbawienia.
Benedykcie XVI! Dlaczego uwrażliwiasz nas na wiarę i ogłaszasz Rok Wiary?
– Kościół był zawsze zagrożony. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo. Istotny jest sprzeciw diabła, który nie zgadza się, żeby w tej żyjącej wspólnocie, jaką jest Kościół, był obecny Bóg. Nasilają się prześladowania ludzi wierzących w Chrystusa. Wiek XX był najbardziej krwa-wym czasem prześladowań Kościoła, w którym poniosło śmierć kilkaset tysięcy chrześcijan. Spektakularne zwycięstwo szatana – zabójcy.
– Dziś zauważamy, że Bóg zniknął z pola widzenia, także ochrzczonych. Czy pozostaje pustka po wyrzuceniu Boga?
– Nie! Gdzie Bóg znika z pola widzenia, człowiek popada w niewolę bałwochwalstwa. Czy bałwochwalstwem nie są totalitaryzmy? Czy zapomnieliśmy totalitaryzm hitlerowski? Czy zapomnieliśmy totalitaryzm komunistyczny? Po tylu latach nie możemy doszukać się grobów naszych dziadków i ojców. Ilu jeszcze dziś wzdycha do świata ateizmu i pielęgnuje tradycje komunizmu? Ile dzienników za swój cel przyjęło propagowanie świeckości, a więc świata bez Boga? Ilu gotowych jest podnieść trzęsącą się rękę przeciw Chrystusowi i Kościołowi? Ilu synów i wnuków wprowadzono na ścieżkę wypędzania Boga?
– Gdzie Bóg znika z pola widzenia, człowiek uzależnia się od współczesnych bożków, od kultu władzy i demokracji, która uchwala prawa kompromitujące człowieka, rozgrzesza ludo-bójstwo w świetle prawa.
– Gdzie Bóg znika z pola widzenia, człowiek uzależnia się od kultu erosa. Bożek seksu wyno-szony jest na współczesne ołtarze. Zboczenia seksualne są ważniejsze aniżeli pomyślność narodu, aniżeli zdrowe wychowanie dzieci, młodzieży. Bożek seksu daje poczucie wolności, wyzwala z krępujących przepisów, staje się opium na inne niedogodności życia, odbiera wzrok, wówczas ociemniałego prowadzi się na ścieżki bez wyjścia.
– Gdzie Bóg znika z pola widzenia, wówczas następuje kult chleba za wszelką cenę. Niech świat ginie, ważny jest mój portfel, moje konto, moja kromka chleba. Z uwielbienia mamony, posiadania i władzy rodzi się kontrreligia, w której nie liczy się człowiek a jedynie osobista korzyść. Niejednokrotnie rodzi się przeświadczenie, także u chrześcijan, że Bóg w ostatecz-nym rozrachunku nie interesuje się naszymi cnotami i grzechami. Bóg powinien być miłosierny.
2
Rok Wiary nie ma na celu ogólnej i szczegółowej diagnozy naszych błędnych dróg i zagrożeń. To dopiero wstęp. Roku wiary proklamuje, że brama wiary jest otwarta dla wszystkich, także dla chrześcijan, którzy wiarę wysłali na urlop i poddali się nurtowi sekula-ryzmu.
Po wejściu przez podwoje wiary spotkamy księgę życia, księgę Ewangelii. W tej księ-dze żyje Jezus – Syn Boży. Masz zamazany obraz Jezusa? Sięgnij do tej księgi. Czytaj raz drugi i dziesiąty. Za każdym razem odkryjesz coraz to piękniejszego Boga. Odnajdziesz tam swoje problemy, odpowiedzi na swoje zapytania.
– Nie jesteś przekonany, że istnieje życie po śmierci, życie wieczne? Zatrzymaj się nad pustym grobem Zmartwychwstałego Jezusa. Wejdź do środka z Janem i Piotrem, porozma-wiaj z Magdaleną, która odwróciła się od bożka seksu. Oglądnij się wstecz, a zobaczysz krzyż stojący na wzgórzu. Zapytaj go, dlaczego tak stoisz przez XX wieków? On ci odpowie, że stoi i głosi zwycięstwo nad szatanem, złem, nienawiścią. Zrozumiesz, dlaczego wyznawcy nowych bóstw walczyć będą z krzyżem i walczą z nim także ochrzczeni Polacy.
– Masz trudności, bo bożek pieniędzy, bożek obfitego chleba przemawia do ciebie słodkimi słowami? Zapytaj Lewiego celnika. Słuchaj Lewi, dlaczego odszedłeś od takiego interesu? Porzuciłeś urząd celny i poszedłeś za Chrystusem.
– Poszedłem, bo ujrzałem bramę wiary. Potem wszystko opisałem, by inni mogli wejść przez tę bramę i zobaczyli Mistrza. Nie czekaj dłużej, poznaj Go dobrze. Jego Miłość i miłosierdzie nie pozwoli ci być obojętnym, ani letnim, wejdziesz jak ja wszedłem.
Masz piękny zawód i powołanie lekarza. Mówisz, że dyżury, przychodnie zabierają ci cały czas. Przecież to jest służba drugiemu człowiekowi. Niewiele mam czasu na religijne sprawy. Zapytaj Łukasza – lekarza, jak to pogodziłeś? Czy zachwyciłeś się cudownymi uzdrowieniami? Najpierw trzeba wejść przez podwoje wiary, wejść na serio. Potem można pytać o pogodzenie dwóch powołań. Wejdź do wnętrza Ewangelii, tam zobaczysz Jezusa Bo-ga. Wówczas potrafisz wszystko pogodzić.
Przekraczając podwoje wiary wchodzimy do Kościoła Chrystusowego. Przez chrzest święty rodzice wprowadzili nas do Kościoła. Wielka to budowla i ma wiele naw. Jest tu nawa historii początków i wzrastania zapisana w Dziejach Apostolskich. Jest nawa długiej historii zbawienia przebiegającej przez wieki, kontynenty, narody. Tyle tam świętości, tyle tam upad-ków, grzechów, odejść, zdrad. Tyle tam wspaniałych świadków wiary: męczenników, wyznawców, ludzi kontemplacji i ludzi czynu ewangelicznego. Ten Kościół opanował Europę i świat. Tu zrodziła się cywilizacja chrześcijańska. Tu miało obywatelstwo prawda i przeba-czenie. Tu miłosierdzie chrześcijańskie założyło swój dom. Tu nauka i wiara wydały wspa-niałe owoce. Tu zrodzili się świadkowie wiary. Możecie wszystkich pytać.
– Zapytam Maksymiliana Kolbe, bo jego zna cały świat. Dlaczego poświęciłeś życie za nie-znanego człowieka. On odpowie, jeśli trzeba będzie, pójdę za ciebie drugi raz do bunkra gło-dowego. Jego oddanie dla człowieka nie było efektem emocji. Na tę ostatnią chwilę złożyło się całe życie i dom, i miłość do człowieka, do Kościoła, do Niepokalanej, do kapłaństwa, do Eucharystii i skrajne ubóstwo. W Oświęcimiu, gdzie życie nie miało żadnej wartości Pan Bóg przyjął jego ofiarę życia.
– Zapytam świadka, którego wszyscy kochamy. Janie Pawle II zgięty we dwoje na klęczniku z twarzą w dłoniach, na spacerze z różańcem w ręku, przy dzieciach i młodzieży młody du-chem, przy cierpiących cierpiący z nimi, przy uczonych dzielący się mądrością wiary, całują-cy ziemię ojczystą. Co nam powiesz w Roku Wiary?
– Weźcie do ręki Katechizm Kościoła Katolickiego. Rozważajcie go, by stać się świadkiem wiary autentycznym. Nie zaniedbujcie Eucharystii. Bez Eucharystii nie ma Kościoła. Budujcie na skale, którą jest Chrystus. Nie zapominajcie, że On idzie z nami przez wieki. Z Kościołem idzie Matka Jezusa. Pamiętajcie, abyście w roku wiary wdrukowali w umysły i serca, że macie stanowić jedno z Jezusem i Kościołem – jedno biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i lud wierzący. Taka jedność musi zwyciężyć nawet parlament, który służy nowoczesnym bożkom. Z Ewangelią i Katechizmem wyruszajmy w Rok Wiary. Amen.

źródło:  www.diecezja.kielce.pl

POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW

W niedzielę 07.10.2012 dzieci klas drugich, które przygotowują się do przyjęcia I-szej Komunii świętej na Mszy świętej o godzinie 10-tej przeżywały poświęcenie różańców. Niech Maryja Królowa Różańca Świętego wyprasza u dobrego Boga potrzebne łaski dla dzieci oczekujących na przyjęcie po raz pierwszy do swojego serca Jezusa Eucharystycznego.

III PIELGRZYMKA TRZEŹWOŚCIOWA

Dnia 06.10.2012 r. przybyla do naszego Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia III Pielgrzymka Trzeźwościowa, która odbywała się pod hasłem „Rodzina szkołą trzeźwości – Miłość jest trzeźwa”. Pielgrzymka wyruszyła z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Uroczystej Mszy świętej sprawowanej w intencji trzeźwośći przewodniczył ks. Kamil Banasik, a Słowo Boże wygłosił ks. kan. Stanisław Macec – proboszcz parafii Chełmce. Pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Koronki do Bożego Miłosierdzia, odprawili Drogę Krzyżową. Niech czas modlitwy i refleksji przed Tronem Piekoszowskiej Pani będzie siłą i umocnieniem w wierze, a także w  trzeźwieniu dla przybyłych pielgrzymów.

RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

Dnia 29.09.2012 r. uczniowie Zespołu placówek Oświatowych w Piekoszowie pod opieką s. M. Wandy Gołąbek i Pani Katechetki Agnieszki Miśkiewicz wzięli udział w XVI Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym. Szesnastoosobowa grupa młodzieży wyruszyła najtrudniejszą trasą “Puszczańską” ze św. Katarzyny na św. Krzyż. Rajdowiczom towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda i cudowny humor. z piosenką na ustach, zmęczeni, ale zadowoleni pokonaliśmy 20 km i wzięliśmy udział we Mszy św. koncelebrowanej przez księży biskupów z diecezji:kieleckiej, radomskiej i sandomierskiej. Trasa choć trudna to jednak najpiękniejsza spośród wszystkich, tak bardzo spodobala się gimnazjalistom, że za rok chcą ponownie pielgrzymować tymi samymi szlakami dziękując Panu Bogu za piękno przyrody i polecając się opiece na nowy rok szkolny.

mgr Agnieszka Miśkiewicz

XII DIECEZJALNY DZIEŃ MINISTRANTA

W sobotę, 15 września 2012 r. w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbył się XII Diecezjalny Dzień Ministranta. Przebiegał on pod hasłem: “Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą”.

 

XII Diecezjalny Dzień Ministranta rozpoczął się od Eucharystii, której przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali: Diecezjalny Moderator Służby Liturgicznej – ks. Łukasz Zygmunt, rektor WSD w Kielcach – ks. dr Grzegorz Kaliszewski, a także inni księża przybyli z ministrantami.

 

Po rozpoczęciu Eucharystii słowa powitania wypowiedział ks. Łukasz Zygmunt, a także major Andrzej Szostak, który przed laty – jak sam się przyznał – też pełnił służbę przy Ołtarzu jako ministrant.

 

Po odczytaniu Ewangelii Ksiądz Biskup ustanowił i pobłogosławił pięciu nowych animatorów Służby Liturgicznej.

 

W homilii bp Gurda wspominał o bohaterskich czynach ludzi, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. Wołał do ministrantów: “Jesteśmy wezwani do miłości naszej Ojczyzny. Jesteśmy odpowiedzialni za Ojczyznę”. Dalej biskup apelował, że “musimy Ją nosić w sercu, że winniśmy ją kochać. Drodzy Ministranci: chciałbym abyście w sposób szczególny nosili w waszych sercach miłość do Ojczyzny. Będziecie nosić w pamięci Ojczyznę, gdy będziecie czytać książki: “Krzyżacy”, “Potop”, “Ogniem i mieczem”…”.

 

Bp Gurda wskazał także na wzór polskich świętych poczynając od św. Wojciecha, Stanisława, Jadwigi Królowej, aż po bł. Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszkę. “To oni ukazują nam prawdziwą historię naszej Ojczyzny” – wołał hierarcha. “Chciałbym zaproponować, abyśmy realizowali nasze powołanie do świętości”.

 

Swoją homilię Ksiądz Biskup zakończył zachętą do modlitwy za Ojczyznę: “Modlimy się za Ojczyznę. Polecamy jej teraźniejszość i przyszłość, aby była jak najlepsza, dla tych co ją zamieszkują”.

 

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania w stronę Księdza Biskupa wypowiedzieli nowoustanowieni animatorzy, a także ks. dr Grzegorz Kaliszewski – rektor WSD, który wyraził nadzieję, że wielu spośród obecnych ministrantów odpowie na głos Bożego powołania: “Pójdź za mną”.

 

Po błogosławieństwie miało miejsce oficjalne ogłoszenie wyników Piłkarskiej Ligi Ministranckiej, wręczenie pucharów i dyplomów zwycięzcom Ligi Ministranckiej ufundowanych przez bp. Kazimierza Ryczana.

 

Na wszystkich czekał także gorący posiłek w postaci żołnierskiej grochówki.

 

Na pewno wielką atrakcją dla wszystkich ministrantów było zwiedzanie koszar i budynków wojskowych, oglądanie pojazdów, helikoptera, a także pokaz ratownictwa medycznego Straży Pożarnej, która pokazała procedurę zachowania się w sytuacji wypadku samochodowego.

 

W XII Diecezjalnym Dniu Ministranta wzięło udział ponad 1.700 ministrantów przybyłych z całej diecezji, 130 prezbiterów oraz katecheci świeccy i opiekunowie.

Z naszego piekoszowskiego dekanatu na spotkanie do jednostki wojskowej udało się 54 ministrantów wraz z opiekunami LSO.

źródło: www.diecezja.kielce.pl

 

UROCZYSTOŚĆI ODPUSTOWE KU CZCI NARODZENIA NMP

POŁĄCZONE Z DEKANALNYMI DOŻYNKAMI

Urodziny Maryi w Piekoszowie

 

 

 

– Była blisko Boga i nie przeszkadzało jej w tym nic: ani praca, ani bliscy, ani ubóstwo, ani też miłość, jaką obdarzył ją Józef – mówił o Maryi biskup Kazimierz Ryczan podczas uroczystej Mszy Świętej w Piekoszowie, gdzie w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny obchodzono parafialny odpust.

 

Biskup kieleckiej diecezji w swojej homilii zwrócił uwagę zebranych zwłaszcza na wartości rodziny i domu rodzinnego, które to szczególnie wyraźnie wpisują się w atmosferę i przesłanie tego maryjnego święta. – Wierzyć, kochać, wreszcie modlić się uczymy się w rodzinie – zaznaczył biskup Ryczan, dodając również – Historia o narodzinach Maryi, choć sprzed dwoch tysięcy lat, jest jak najbardziej aktualna i dzisiejsza! Bo rodzina jest taka sama, jak dawniej. Narodziny dziecka i jego wychowanie są takie same, jak dawniej. Grzech i problemy w rodzinie są takie same, jak dawniej. Miłość rodzinna jest taka sama, jak dawniej. Mario, przykładamy naszą miłość do Twojej miłości i postanawiamy poprawę.

 

Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piekoszowie było okazją do dziękczynienia Bogu zarówno za dar życia Maryi, jak i za tegoroczne plony. Przestawiciele wszystkich parafii dekanatu Piekoszów, jeszcze przed rozpoczęciem głównej Eucharystii, złożyli przed odnowionym ołtarzem polowym okazałe wieńce dożynkowe, jak również dary chleba, winogron, pierwocin zbóż, a także warzyw i kwiatów. Dary te symbolizowały przekonanie o pochodzeniu wszelkiego dobra od Boga, którego łaska wychodzi zawsze naprzeciw ludzkiej pracy. – Życie i błogosławieństwo są w rękach Boga – podkreślił biskup Ryczan. – Dlatego dziękujemy za chleb, za pomyślność, za domy nasze. Pod opieką Maryi Piekoszów w ciągu ostatnich lat urósł i społecznie, i gospodarczo.

 

Obchody odpustowe wzbogacił także występ zespołu „Servi Domini Cantores” w składzie: ksiądz Robert Kaczorowski z Gdańska, ksiądz Paweł Sobierajski z Sosnowca oraz ojciec Rafał Kobyliński SJ z Poznania, którym akompaniował pianista, a zarazem prorektor Akademii Muzycznej w Katowicach, Grzegorz Biegas. Śpiewający duchowni zachęcili wiernych do wysłuchania tego „koncertu urodzinowego dla Marii”, prezentując kompozycje takich autorów, jak Schubert, Verdi czy Bizet. W repertuarze tego wyjątkowego koncertu nie mogło zabraknąć oczywiście utworu „Ave Maria” ku czci patronki parafii, jak również wielu innych pieśni i fragmentów operowych arii.

 

Narodzenie Matki Jezusa nie jest wspominane w żadnym miejscu w Piśmie Świętym, ale na jego wagę wskazuje zarówno Tradycja Kościoła, jak i sama historia zbawienia. Maria narodziła się za sprawą Bożego wybrania, od samego początku wolna od grzechu pierworodnego. W momencie Jej narodzin, Bóg już zaczął więc realizować swój plan odkupienia ludzkości. Święto to szczególnie kochała św. Tersesa od Dzieciątka Jezus, zaznaczając w swoim dzienniczku duchowym, że jest to dzień, gdy wszystko jest jeszcze zupełnie małe i pokorne. – Czy zauważył ktoś wówczas narodzenie Maryi? Czy jego niezwykłość była znana jej rodzicom, Joachimowi i Annie? – pytał w Piekoszowie kielecki biskup. Nie, były to w oczach ludzi zwykłe narodziny dziecka. Wymagające od rodziców zwykłej miłości i trudu opieki. Bo w tych właśnie zwykłych, pokornych rzeczach przychodzi do człowieka Bóg.

 

Wojciech Baran

Zobacz zdjęcia w galerii

 

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

Tradycją naszego Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia jest Jerycho różańcowe, które poprzedza uroczystości odpustowe w naszej parafii. W tym roku rozpoczęło się 6 września o godz. 15-tej Koronką do Bożego Miłosierdzia i trwało do 7 września do godz. 15-tej. Dwudziestoczterogodzinne czuwanie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, z różańcem w dłoni oraz z osobistą adoracją Pana Jezusa jest czasem wypraszania obfitych łask Bożych i pięknych duchowych owoców przeżywania uroczystośći odpustowych ku czci Narodzenia NMP dla parafian, pielgrzymów i gości przybywających na uroczystości do naszego sanktuarium.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

W poniedziałek 3 września 2012 r. uroczystą Mszą św. o godz. 9-tej rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Na czas trudu zdobywania i przekazywania wiedzy życzymy dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, wychowawcą i katechetom darów Ducha Świetego i polecamy wszystkich  Matce Bożej Pani Piekoszowskiej.

PIELGRZRYMKA KIELECKA W PIEKOSZOWIE

W dniu 9 sierpnia 2012 roku nasze Sanktuarium nawiedziła XXXI Kielecka Pielgrzymka na Jasną Górę. Mszy świętej  dla pielgrzymów przewodniczył  Kustosz naszego Sanktuarium ks. kanonik Zygmunt Kwieciński, słowo Boże wygłosił ks. Wojciech Skorupa, który pełni posługę proboszcza parafii św. Antoniego w Kokczetawie w Kazachstanie, której duszpasterzem był ks. Zygmunt Kwieciński. Dziękujemy naszym parafianom za otwarte i pełne życzliwośći serca dla utrudzonych pielgrzymów zdążających do Matki Bożej Częstochowskiej.

WAKACJE Z BOGIEM

W poniedziałek 30 lipca 2012 roku młodzież naszej parafii wraz z młodziezą  parafii Chęciny i z księżmi: Michałem Glinem i Wojciechem Oczkowiczem, z  klerykami: dkn. Łukaszem Parzniewskim, kl. Piotrem Kotwicą i kl. Wojciechem Piątkowskim udała się na tygodniowy wyjazd do Zakopanego. Cała grupa liczyła 44 osoby. Czas spędzony w górach był szczególny – na własne oczy widzieliśmy przepiękne dzieło stworzenia świata przez Pana Boga. Bogu niech będą dzięki za te piękne chwile modlitwy i kontemplacji, a także chwil spędzonych z naszą wspaniałą młodzieżą.

PIELGRZYMKA DO RZYMU

W niedzielę 1 lipca 2012 roku sprzed naszego Sanktuarium po Mszy św. o godz. 7 wyruszyła czterdziestoosobowa grupa naszych parafian na Dziecezjalną Pielgrzymkę Służby Liturgicznej do Włoch.  Na trasie pielgrzymki odwiedzili następujące miejsca: Cmentarz Polskich Żołnierzy na Monte Cassino, w Rzymie pielgrzymi  odwiedzili: bazylikę św. Piotra oraz nawiedzili grób bł. Jana Pawła II, bazylikę św. Jana na Lateranie, bazylikę św. Pawła za Murami oraz bazylikę Matki Bożej Większej. Kolejnym punktem zwiedzania Rzymu było Forum Romanum, Plac Wenecki, Panteon, Schody Hiszpańskie oraz inne przepiękne miejsca Wiecznego Miasta. Następnie pielgrzymi udali się do Asyżu gdzie mogli zwiedzić i pomodlić się przy grobie św. Franciszka i św. Klary. Z Asyżu pielgrzymi udali się do Padwy – miasta, w którym żył i posługiwał św. Antoni. Pielgrzymi modlili się przy grobie patrona od spraw beznadziejnych. Kolejnym punktem pielgrzymowania po ziemi włoskiej była Wenecja – miasto na wodzie i miejsce, w którym w sposób szczegolny oddaje się cześć św. Markowi. W drodze powrotnej do Ojczyzny, ostatnim punktem pielgrzymki było austriackie wzgórze Kalenberg. Ośmiodniowe pielgrzymowanie do najważniejszych miejscach związanych z naszą wiarą napewno przyniesie dobre i piękne owoce w chrześcijańskim życiu pielgrzymów. Duchową opiekę nad pielgrzymami sprawowali ks. Kamil Banasik – wikariusz parafii św. Jadwigi, ks. Michał Glin – wikariusz parafii w Piekoszowie oraz siostra Jana Wojtarowicz posługująca w naszym Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia.

MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA

W niedzielę 3 czerwca 2012 roku o godz. 10 w naszym Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia swoją Mszę świętą prymicyjną odprawił Ksiądz Neoprezbiter Bartosz Wąsat. Życzymy Księdzu Bartoszowi, by Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan był wzorem dla Jego kapłańskiej służby przede wszystkim Bogu i ludziom do których zostanie posłany.

Zdięcia w galerii.

PIELGRZYMKA DZIECI KOMUNIJNYCH

W sobotę 2 czerwca 2012 roku do naszego Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia  przybyła pielgrzymka Dzieci z naszego piekoszowskiego dekanatu, które w tym roku po raz pierwszy przyjeły do swojego serca Pana Jezusa pod Postacią Chleba. Życzymy dzieciom wiele Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej, Pani Piekoszowskiej na dalsze życie.

Zdięcia w galerii.

MODLITWY O POWOŁANIA

W poniedziałek 28 maja 2012 roku w naszym Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia odbyło się nabożeństwo w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Nabożeństwo rozpoczeło się uroczystą Mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył Ksiądz Piotr Florczyk -dyrektor administracyjny naszego seminarium, a homilię wygłosił ks. dr Andrzej Kaleta – ojciec duchowny seminarzystów. Oprawę muzyczną przygotował seminaryjny zespół “Kerygmat”. Czuwanie modlitewne i rozważania oparte były na życiu i posłudze polskich świętych i błogosławionych: św. siostry Faustyny, św. Stanisława Kostki, bł. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popieuszki. W modlitwach oprócz parafian uczestniczyli pielgrzymi z parafii: Łopuszno, Chęciny i Małogoszcza. Niech Chrystus Dobry Pasterz powołuje wielu młodych do służby w Jego Kościele.

KANONICZNA WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA W PARAFII

W niedzielę 27 maja 2012 roku w Uroczystość odpustową Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii odbyła się rownież wizytacja kanoniczna przez Księdza Biskupa Kazimierza Gurdę. Wizytacja rozopoczeła się powitaniem Księdza Biskupa na Mszy świętej o godz. 7.00 rano przez rodzinę Państwa Kutów oraz przez  Proboszcza naszej parafiii Księdza Kanonika Zygmunta Kwiecińskiego. Ksiądz Biskup głosił homilię, spotkał się z grupami parafialnymi, odwiedził cmentarz a na  sumie odpustowej o godzinie 12 udzielił skakramentu bierzmowania 94 kandydatom. Po południ Ksiądz Biskup udał się do Domu dla Niepełnosprawnych na nabożeństwo majowe.

Zdjęcia w galerii.

ŚWIĘCENIE KAPŁĄŃSKIE

W sobotę 26 maja 2012 roku 13 diakonów naszego Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Kielcach przyjeło święcenia kapłańskie rąk Pasterza naszej Diecezji Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana. Wśród Neoprezbiterów wyświęconych w tym dniu na kapłanów był Ksiądz Bartosz Wąsat, który jako diakon w okresie Wielkiego Postu był na duszpasterskiej praktyce w naszej parafii.

WIZYTA KS. BPA KAZIMIERZA GURDY W SZKOLE

W środę 23 maja 2012 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda odwiedził szkoły naszej parafii. Jako pierwszą odwiedził Szkołę Podstawową w Micigożdzie, następnie Zespół Placówek Oświartowych w Piekoszowie. Ksiądz Biskup zwracając się uczniów jak i do nauczycieli mółwił o trzech cnotach kardynalnych jakimi są wiara, nadzieja i miłość. Ksiądz Biskup podkreślał fundamentalne znaczenie tychj cnót w chrześcijańskim życiu człowieka.

Zdięcia w galerii.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

W niedzielę 20 maja 2012 roku sześćdziesiąt siedem dzieci naszej parafii na Mszy świętej o godz. 12 po raz pierwszy przyjeło Pana Jezusa do swojego serca. Uroczystą Mszę świętą celebrował proboszcz parafii ks. kanonik Zygmunt Kwieciński. Liturgię Mszy świętej przygotowała siostra Wanda Gołąbek. Życzymy Dzieciom Pierwszokomunijnym by Jezus Chrystus, którego przyjęły do serca był zawsze obecny w ich życiu.

Zdięcia w galerii.

RAJD ROWEROWY DO SZEWC

W sobotę 19 maja 2012 roku grupa ministrantów i młodzieży wraz z opiekunem ks. Michałem wybrała się rowerami na rajd do miejscowości Szewce – par. Chęciny. Po dotarciu do Szewc zawiązaliśmy wspólnotę z młodzieżą i ministrantami z parafii Checiny, którzy przybyli ze swoim opiekunem ks. Wojciechem Oczkowiczem. Wspólna modlitwa, mecz piłki nożnej, ognisko i rozmowy pozwoliły nawiązać nowe wspólne  znajomośći.  Niech św. Stanisław Kostka, który jest patronem dzieci i młodzieży wstawia się za naszą młodzieżą, by w swoim życiu zawsze umieli opowiedzieć się za Chrystusem Zmartwychwstałym.

DZIEŃ ŚWIADECTWA

W sobotę12 maja 2012 roku młodzież naszej parafii wraz z księdzem opiekunem udała się do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. W tym dniu drzwi naszego seminarium były otwarte dla wszystkich, którzy chcieli zobaczyć gdzie kształcą się przyszli duszpasterze naszej diecezji. Księża odpowiedzialni za formację przyszłych kapłanów wraz z seminarzystami przygotowali wiele ciekawych punktów: np. wspólna modlitwa w seminaryjnej kaplicy, wspólny śpiew, różnego rodzaju warsztaty, koncert orkiestry dętej oraz wspólny posilek itp. Wizyta w seminarium pomogła zrozumieć młodzieży jak ważna jest modlitwa w intencji nowych i świetych powołań, jak również za tych, którzy odpowiedzieli już pozytywnie na głos Bożego powołania.

RAJD ROWEROWY
W sobotę 5 maja 2012 roku odbył się rowerowy rajd ministrantów. Na to wydarzenie zaprosił nas ks. Paweł Klimczyk – duszpasterz młodzieży z parafii Chełmce. Z naszej parafii wyruszyło 17 osób. Opiekunem był ks. Michał Glin. Zbiórka uczestników była o godz. 8.45. Pierwszym etapem programu była wspólna modlitwa w kościele w Chełmcach. Odprawiliśmy tam nabożeństwo majowe. Na koniec modlitwy, błogosławieństwa na dalszą trasę udzielił nam ks. Proboszcz Stanisław Malec. Z Chełmiec wraz z ministrantami z owej parafii wyruszyliśmy do szkoły w Porzeczu. Odbyły się tam rozgrywki piłki nożnej. Podczas turnieju dotarli do nas ministranci z Wiernej Rzeki wraz z opiekunem ks. Przemkiem Pabjanem. W trakcie spotkania uczestnicy rajdu mogli posilić się kiełbaską upieczoną w ognisku. Na koniec poprzez śpiew i modlitwę do bł. Jana Pawła II, dziękowaliśmy Bogu za wspólne spotkanie i spędzony mile czas. Z małymi trudnościami wrócili szczęśliwie do Piekoszowa. 
Zdjęcia umieszczone są w galerii.

IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA
W dniu 2 maja 2012 w naszej wspólnocie parafialnej obchodziliśmy imieniny Księdza Proboszcza Zygmunta Kwiecińskiego. Uroczysta Msza święta w intencji Solenizanta została odprawiona o godz. 18.00. Pod koniec Eucharystii z najlepszymi życzeniami wyruszyły delegacje: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Życzymy Pasterzowi naszej Parafii wielu łask Bożych, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej Pani Piekoszowskiej na dalsze lata kapłańskiej służby Bogu i ludziom.

ŚWIĘCENIA DIAKONATU

W niedzielę Dpbrego Pasterza 29 maja 2012 roku nasz parafianin Radosław Gos otrzymał święcenia diakonatu, które odbyły się w kościele Katedralnym w Saragossie. Święceń diakonatu udzielił ks. bp Manuel Pastor  – Biskup Ordynariusz Diecezji Saragossa. Diakonowi Radosławowi życzymy, by Jesus Chrystus Najwyższy i Dobry Pasterz wspierał na drodze realizowania kapłańskiego powołania oraz obdarzał potrzebmyni łaskami w służbie Bogu i ludziom do których, został poslany.

DZIEŃ ŚWIADECTWA

W niedzielę 22 kwietnia 2012 roku w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy dzień świadectwa. Wspólnota Domowego Kościoła z różnych parafii naszej diecezji dzieliła się z nami swoim doświadczeniem wiary i obecności Chrystusa w codziennym, małżeńskim życiu. Dziękujemy im za doświadczenie wiary i zapraszamy rodziny naszej parafii do włączenia się w życie wspólnoty Domowego Kościoła.

Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKANTA

Diakoni roku VI na cały Wielki Post są posyłani na praktyki duszpasterskie do różnych parafii naszej diecezji. Jest to dla nich wielkie przeżycie, bo zastanawiają się, czy sobie poradzą i jak zostaną przyjęci przez parafian. Zostałem i ja posłany przez Księdza Rektora na takie praktyki. Przypadł mi Piekoszów, który jest położony nieopodal Kielc. Zostałem bardzo życzliwie przyjęty zarówno na plebani, przez Księdza Proboszcza i Księży Wikariuszy, Siostry Zakonne i Osoby związane z funkcjonowaniem parafii, jak i przez parafian. Dla młodego człowieka, który „uczy się, jak być księdzem”, takie pełne życzliwości przyjęcie jest bardzo ważne. Zajęć było wiele: szkoła, gra na organach, kazania pasyjne, ćwiczenia w kancelarii parafialnej i schola. Ponieważ był to Wielki Post, wielkim wyzwaniem dla parafian jak i dla mnie było przygotowanie śpiewanej Pasji. Na szczęście spotkałem się z ludźmi ambitnymi, zdolnymi i chętnymi do pracy. Ćwiczyliśmy praktycznie codziennie, ale myślę, że owoce tej pracy były wielkie. Nie sposób opowiedzieć wszystkich wrażeń i doświadczeń, ale uważam, że Piekoszów jest wspaniałą parafią, aby odbyć tam praktyki duszpasterskie.

 

 

 

Kiedy powoli zaczynało się poznawać ludzi i nawiązywać nowe znajomości, niestety trzeba było zakończyć czas praktyk.

 

 

 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, których spotkałem w Piekoszowie i którzy uczyli mnie życia na tych praktykach. W sposób szczególny dziękuję Proboszczowi ks. Zygmuntowi Kwiecińskiemu za przykład wiary, życia i otwartość; Księżom Robertowi i Michałowi za spędzone razem chwile; Siostrom Janie, Wandzie i Enryce za wręcz matczyną troskę w zakrystii i na plebani; Pani Teresie, która dbała o mnie jak babcia; scholi za cierpliwość, zaangażowanie i karykaturę; Ministrantom za wspólnie spędzone chwile na hali na i zbiórkach; Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły za rozmowy na korytarzach i w gabinecie oraz otwartość; w końcu dziękuję Parafianom za niejedne życzliwe słowa i rozmowy.

 

 

 

Modlę się za wszystkich do Boga o wszelkie potrzebne łaski. Piekoszów nie będzie już tylko miejscowością, przez którą przejeżdżam do domu, ale miejscem, gdzie będę mógł się zawsze zatrzymać, spotkać znajomych i powspominać wspaniały czas praktyk.

 

 

 

dkn Bartosz Wąsat

DIAKON NA PRAKTYCE

Diakoni… “Umocnieni darem Ducha Świętego, będą pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską”.

(za Rytuałem Święceń Diakonatu).

Na końcu formacji seminaryjnej, każdy diakon odbywa praktykę duszpasterską w parafii wyznaczonej przez Księdza Rektora. W tym roku, także nasza parafia gościła diakona. Był nim Bartosz Wąsat z parafii Secemin. W ramach praktyki duszpasterskiej prowadził katechezę w gimnazjum, włączył się w przygotowanie Liturgii Wielkiego Tygodnia, a w sposób szczególny w śpiew Pasji wg św. Mateusza na chór mieszany i solistów, która została wykonana w Niedzielę Palmową. W Niedziele Wielkiego Postu, podczas nabożeństwa Gorzkich Żali głosił kazania pasyjne. Udzielał sakramentu Chrztu św. naszym najmłodszym parafianom. Diakonowi Bartoszowi życzymy, aby Jedyny i Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus wspierał, błogosławaił i umacniał naszego diakona na drodze realizacji powołania kapłańskiego. Otoczmy diakona Bartosza naszą modlitewną pamięcią, przed Tronem Matki Bożej Miłosierdzia, Piekoszowskiej Pani.

PIERWSZY DEKANALNY KONCERT KOLĘD

W niedzielę dnia 15 stycznia 2012 w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie odbył się Pierwszy Dekanalny Koncert Kolęd i Pastorałek pod patronatem proboszcza – Księdza Kanonika Zygmunta Kwiecińskiego. W przeglądzie wzięły udział scholie z następujących parafii: Piekoszów, Szczukowice, Strawczyn,  Rykoszyn, Łosień,  Wierna Rzeka oraz „Zespół Regionalny Mała Wierna Rzeka”. Mszy Św. o godz. 17.00 przewodniczył ks. prof. Michał Olejarczyk – wykładowca muzyki kościelnej w Seminarium Duchownym oraz ks. Michał Glin – wikariusz naszej parafii. Podczas uroczystej Eucharystii  śpiewała schola Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego z Kielc. Po Mszy Św. odbył się koncert kolęd. Każda schola wykonała po dwie kolędy. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę „Cicha noc”. Atmosfera koncertu była podniosła, a stare piekoszowskie mury świątyni rozbrzmiewały radością z narodzenia Pana… w niejednym oku zakręcił się łza wzruszenia… Wszystkie występy były znakomite, a występ Małej Wiernej Rzeki oraz alumnów kieleckiego Seminarium pozostawił wśród słuchaczy naprawdę niezapomniane wrażenie. Pierwszy Dekanalny Koncert Kolęd i Pastorałek przeszedł już do historii, pozostaje nam czekać niecierpliwie na kolejny – za rok. Warto czekać, bowiem jest to prawdziwa uczta duchowo – muzyczna.

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

W dniachod 15 do 18 grudnia 2011 w naszej wspólnocie parafialnej odbyły się rekolekcje adwentowe, które prowadził Ojciec Wojciech Jędrzejewski –  z Zakonu Ojców Dominikanów. Rekolekcjonista zachęcał, by otworzyć swoje serca na Boga- Boga, który przychodzi do nas każdego dnia nie tylko podczas Eucharystii, ale także w drugim człowieku. Rekolekcje zakończyliśmy sakramentem pokuty i pojednania. Ojcu Wojciechowi dziękujemy za trud głoszonych rekolekcji.

SPOTKANIE OPŁATKOWE PIELGRZYMÓW GRUPY CZERWONO – CZARNEJ

W niedzielę 11 grudnia 2011 w Domu dla Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie pielgrzymów grupy czerwono – czarnej. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia sprawowana w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie. Mszę Świętą sprawował ks. Michał Glin. Po wspólnej modlitwie pielgrzymi udali się do Domu dla Niepełnosprawnych na spotkanie opłatkowe. Tam w miłej atmosferze podzielili się opłatkiem i śpiewali kolędy.

DEKANALNY DIEŃ MŁODZIEŻY

Dnia 26 listopada 2011 w wigilię uroczystości Chrystusa Króla w Domu dla Niepełnosprawnych odbył się Dekanalny Dzień Młodzieży. Gościliśmy młodzież z parafii Łosień, Strawczyn, Chełmce, Strawczyn, Piekoszów, Rykoszyn, Wierna Rzeka. Spotkanie prowadził ks. Paweł Klimczak – dekanalny moderator młodzieży. Tematem przewodnim były treści przemówień Ojca św. Benedykta XVI podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Po świadectwach młodzieży oraz ks. Pawła Klimczaka zgromadzeni udali się do Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie na uroczystą Eucharystię, której przewodniczył kustosz tegoż sanktuarium ks. Kanonik Zygmunt Kwieciński. Słowo Boże wygłosił ks. Paweł Klimczyk. Oprawę liturgiczno – muzyczną przygotowały schole z Piekoszowa i Łosienia. Młodzież ubogacona spotkaniem i Eucharystią postanowiła wcielać w życie Ewangelię Miłości, naszego Pana Jezusa Chrystus.

PIELGRZYMKA DO LICHENIA

W dniach 13 – 14 października 2011 roku odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.

W pielgrzymce uczestniczyło 80 pielgrzymów, którzy udali się do Licheńskiego Sanktuarium pod duchowym przewodnictwem ks. proboszcza Zygmunta Kwiecińskiego i siostry Jany. Na pielgrzymim szlaku nie zabrakło odwiedzin Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Ta dwudniowa pielgrzymka była pięknym duchowym przeżyciem i czasem osobistej oraz wspólnotowej modlitwy nie tylko we własnych intencjach, ale także w intencjach naszej parafii. W Licheniu nasi pielgrzymi spotkali się z ks. abp Janem Pawłem Lengą, który przewodniczył uroczystością odpustowym w naszym Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w  Piekoszowie. Niech duchowe owoce tej pielgrzymki trwają w naszym życiu jak najdłużej.

PIELGRZYMKA KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH DO WIŚLICY

W sobotę dnia 01.10.2011 r. w Wiślicy w Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej odbył się zjazd Kół Różańcowych z całej naszej Diecezji Kieleckiej. Na spotkanie do Wiślicy przybyło około 3500 tyś Sióstr i Braci
z parafialnych Kół Różańcowych wraz ze swoimi moderatorami. Konferencję formacyjną do zgromadzonych pielgrzymów wygłosił kis. dr Dariusz Gącik – Notariusz Kurii kieleckiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Kazimierz Gurda wraz z księdzem biskupem koncelebrowało 100 kapłanów. Ks. bp Kazimierz Gurda podczas homilii ukazał znaczenie modlitwy różańcowej w życiu każdej osoby wierzącej, a zwłaszcza w życiu braci
i sióstr z Kół Różańcowych.
Z naszej parafii na pielgrzymkę do Wiślicy udało się 40 osób z ks. Michałem i s. Janą – to pielgrzymowanie było dla uczestników bardzo pięknym i wewnętrznym duchowym przeżyciem, które na pewno przyniesie owoce w chrześcijańskim życiu.

DZIEŃ MINISTRANTA

W sobotę 17.09.2011 roku w naszym Sanktuarium Matki Bożej w Piekoszowie odbył się Dzień ministranta Diecezji Kieleckiej. W spotkaniu wzięło udział około 1500 ministrantów, 100 kapłanów parafialnych moderatorów Liturgicznej Służby Ołtarza. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Kazimierz Gurda, podczas której ksiądz biskup ustanowił 8 nowych animatorów LSO. Niech ten dzień ministranta, będzie dla nas zachętą by pomimo trudnych czasów w wychowaniu młodych ludzi – warto inwestować w przyszłość młodego pokolenia.

DEKANALNE DOŻYNKI

W niedzielę 11 września w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy dekanalne dożynki. Na tę uroczystość przybyło wiele delegacji z dożynkowymi wieńcami
z pobliskich parafii naszej gminy: z parafii: Szczukowice , Strawczyn, Rykoszyn, Chełmce, Malików, Wierna Rzeka, Łosień. Uroczystej Sumie odpustowej przewodniczył
ks. Jan Jagiełka – Dyrektor Domu dla niepełnosprawnych, a homilię wygłosił ks. Stanisław Król – proboszcz parafii Łosień. Podczas procesji z darami na ofiarowanie zostały złożone dary: świeca –  która ma oświecać drogi ludzkiego życia w duchu Ewangelii Jezusa Chrystusa. Świece złożyła rodzina z „Oazy rodzin”. Kwiaty – jako symbol piękna naszego wnętrza złożyły dzieci. Owoce – złożyła młodzież jako symbol Bożego błogosławieństwa. Sołtysi poszczególnych miejscowości naszej parafii złożyli chleb, wypieczony z tegorocznej mąki. Dziękując Bogu za jego błogosławieństwo na roli. Jubilaci obchodzący 40 rocznicę ślubu przynieśli do ołtarza chleb i wino.
W duchu dziękczynienia za 40 lat wspólnego małżeńskiego życia. W uroczystościach dożynkowych Wzięło udział wielu pielgrzymów, parafian i gości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w galerii – dożynki

 

ODPUST KU CZCI NARODZENIA NMP

 

W dniu 8 września nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystą sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lenga. Ksiądz Arcybiskup dzielił się z nami świadectwem swojej wiary w Boga i miłości do drugiego człowieka. Mówił, że odpowiedzią na wiele problemów dzisiejszego świata jest ufna modlitwa na klęczkach, zaufanie Bogu i Matce Najświętszej oraz przykład wiary, jaki każdy wierzący powinien dać braciom i siostrom, którzy pogubili się na ścieżkach ludzkiego życia. Uroczystą sumę koncelebrowało z ks. abp wielu kapłanów. W tym dniu uczestniczył
znami i głosił homilię na pozostałych Mszach św. ks. Wojciech Sokołowski – Przełożony Wspólnoty zakonnej w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w galerii – odpust.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy