Zakończyliśmy Rok Pański 2019

31 grudnia – w ostatni dzień Roku Pańskiego 2019, podczas Mszy św. o godz. 17.00 dziękowaliśmy Panu Boga za miniony rok. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz.

Dziękczynienie składaliśmy za życie jako dar od Boga, za dni radosne i smutne, za osoby, które budziły w nas nadzieję, za wiarę. Dziękowaliśmy Bogu za 40 zawarte związki małżeńskie w naszej parafii, za 166 młodych ludzi, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i stali się dojrzałymi chrześcijanami. Wyraziliśmy wdzięczność Bogu w Trójcy Jedynemu za Sakrament Chrztu Świętego, który przyjęło 62 dzieci. Dziękowaliśmy także za 64 osoby, które Pan powołał do siebie i prosiliśmy dla nich o radość życia wiecznego.

Po Modlitwie wiernych ks. Proboszcz odczytał nazwiska osób, które w mijającym roku odeszły do wieczności, a bliscy tych zmarłych przynosili do ołtarza zapalony znicz. Następnie odśpiewaliśmy Kolędę dla nieobecnych.

Po Komunii Świętej miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. Przepraszaliśmy za grzechy niewiary, za obojętność wobec ataków na Boga i Kościół, za zaniedbanie chrześcijańskie, za opuszczanie niedzielnej Mszy św., za krzywdy wyrządzone innym, grzech pychy, rozbite rodziny, niewierności małżeńskie, grzech kłamstwa, obmowy, oczerniania. Prosiliśmy także, aby Nowy Rok 2020 był czasem pokoju, wzrastania w świętości, abyśmy miłowali Boga i ludzi.

Na zakończenie nabożeństwa odśpiewano hymn Te Deum Laudamus.