Grupa synodalna zakończyła prace

Powołana 27 grudnia 2021 roku Grupa Synodalna w naszej parafii 16 lutego br. zakończyła swoje prace. W czasie cyklu spotkań zespół podejmował zagadnienia dotyczące aktualnego życia Kościoła jak również zastanawiał się nad jego przyszłością. Liczne dyskusje i opinie zaowocowały przygotowaniem dokumentu końcowego, który zgodnie z procedurą zostanie przekazany na poziom diecezjalny. Na tym etapie wszystkie owoce prac grup parafialnych zostaną opracowane i przesłane do specjalnego zespołu przy Konferencji Episkopatu Polski skąd trafią do Stolicy Apostolskiej.

Należy podkreślić, że spotkania bardzo posłużyły do poczucia się wspólnotą Kościoła, były one nacechowane troską o jego przyszłość na szczeblu parafialnym jak i w wymiarze uniwersalnym – dodaje jeden z członków parafialnego zespołu synodalnego. Odpowiedzialnym za Grupę Synodalną był nasz ksiądz proboszcz Zygmunt Kwieciński. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace synodalne, niech przyniosą one błogosławione owoce dla rozwoju wspólnoty Kościoła.

Obecny synod powołany przez papieża Franciszka przebiega pod hasłem “Ku Kościołowi Synodalnemu – komunia, uczestnictwo, misja”. Ma on charakter wyjątkowy. Po raz pierwszy obejmie trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie od października 2021 r. do października 2023 r. Zasadniczym celem jest głębsze wprowadzenie w życie Kościoła zasady synodalności, wychodząc z założenia, że cały Lud Boży ma „sensus fidei”, w związku z czym musi być on najpierw wysłuchany. Franciszek podkreśla, że „droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia” i w tym kierunku winny iść zmiany.

 

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy