RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, ten się zbawi,
uświęci i innym do uświęcenia dopomoże.
Św. Maksymilian Maria Kolbe

Duchowość Rycerstwa Niepokalanej jest formą życia chrześcijańskiego: „całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa”.

Twórcą Rycerstwa Niepokalanej (MI) jest św. Maksymilian Maria Kolbe /1894-1941/

Rzecz dokonała się 16 października 1917r. w Rzymie. Już za życia Założyciela Rycerstwo uzyskało błogosławieństwo i zatwierdzenie władz kościelnych. W 80 rocznicę powstania MI, 17 października 1997 r. Rycerstwo Niepokalanej uzyskało status międzynarodowego stowarzyszenia wiernych.

Cel MI: – CHWAŁA BOŻA i NASZE ZBAWIENIE

„Zdobyć cały świat dla Niepokalanej, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi”

Cel działania:
– walka ze złem
– pogłębianie własnego oddania się Matce Bożej
– apostolstwo
– praca nastawiona na kształtowanie duchowe wszystkich ludzi
– formacja kadry animatorsko-kierowniczej MI
– oddanie się Niepokalanej i nawracanie siebie i innych każdego dnia.

Środki apostolskie MI:
>> modlitwa – różaniec – będący: „bronią rycerza Niepokalanej”
>> czytanie Pisma Świętego
>> rozpowszechnianie Cudownego Medalika
>> pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia

Formacja MI:
>> tajemnica Niepokalanego Poczęcia NMP, ponieważ Niepokalana dla członków MI jest ideałem, do którego starają się dążyć.
>> rekolekcje formacyjne i dni skupienia,
>> czasopisma: „Rycerz Niepokalanej’ – dla dorosłych,
„Rycerz Młodych” – dla młodzieży,
„Mały Rycerzyk Niepokalanej” – dla dzieci.

Rycerstwo Niepokalanej w naszej parafii zostało założone 27 listopada 1977 r. Była to grupa dziecięca, którą prowadziły Siostry Szkolne de Notre Dame: s. M. Leonetta i s. M. Alberta. Jesienią 1981 r. odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru Rycerstwa Niepokalanej dla grupy dziecięcej i od tego momentu uczestniczą zawsze w uroczystościach parafialnych.

W 1995 r. powstała grupa Dorosłych Rycerzy Niepokalanej, którzy założyli Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce przy naszej parafii. Wybory do Zarządu Parafialnego były w 1999 r.- 2001 r. -2008 r. – 2013 r.

Od 29 kwietnia 2013 r. Zarząd Parafialny składa się:
Prezes – Zofia Zych
Wiceprezes – Teresa Bebel
Sekretarz – Barbara Skarbek
Ekonom – Danuta Fąfara
Doradcy: Kazimiera Białacka
Teresa Paździerz
Komisja Rewizyjna: Agata Mikuszewska
Cecylia Kopeć
Krystyna Świercz

Asystenci kościelni:
– w latach 1995-2010 ks. kan. Tadeusz Palus
– w latach 2010-2017 ks. kan. Zygmunt Kwieciński
– od 2017 r. ks. Michał Haśnik

Działalność MI w naszej parafii:
>> Udział w codziennym odmawianiu Różańca św. przed Mszą św.
>> Udział we Mszy św. i modlitwie różańcowej w I soboty miesiąca.
>> Czuwanie ku czci Matki Bożej Miłosierdzia każdego 8 dnia miesiąca od godz. 18.00 – 21.00
>> Udział w nabożeństwach fatimskich od maja do października 13 dnia miesiąca o godz.20.00
>> Udział w 24-godzinnym Jerychu Różańcowym /2 razy w roku/
>> Rekolekcje formacyjne w Niepokalanowie – Lasku
>> Comiesięczne Diecezjalne Dni skupienia w Kielcach
>> Droga Krzyżowa na Świętokrzyskiej Kalwarii w Morawicy
>> Ogólnopolski Dzień Modlitw MI w Niepokalanowie
>> Uroczystości odpustowe w parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Rykoszynie
>> Rozprowadzanie świec wigilijnych i baranków wielkanocnych
>> Całoroczna pielęgnacja róż przed kościołem.
>> Utrzymanie czystości wewnątrz i wokół kościoła oraz toaletach
>> Prowadzenie kiosku parafialnego