Narodzenie Pańskie

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego życzymy Wam, drodzy Parafianie, Pielgrzymi i Goście, aby te święta były dla nas przede wszystkim spotkaniem. Spotkaniem z Jezusem, który się rodzi kolejny raz wśród nas, w naszych rodzinach i w naszych sercach. Niech On poprowadzi nas ku naszym najbliższym i abyśmy mogli wejść w coraz głębsze relacje z nimi. W tym roku na pewno będzie nam sporo brakować, są pewne ograniczenia w spotkaniach i tych relacjach zewnętrznych z nimi, ale niech nie zabraknie budowania tego, co łączy nas wewnętrznie.
Centrum dzisiejszego świętowania jest Boża Dziecina, przychodzący na świat strumień światła, miłości i prawdy. I tego cały świat dziś wyjątkowo bardzo potrzebuje.
Przyjmując Jezusa do swojego serca i życia nieśmy to światło każdego dnia do wszystkich ludzi, których spotykamy.
Niech Boże Dziecię oświeca nasze życie!
Duszpasterze.