Poświęcenie opłatków

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 25 listopada 2018 r. podczas Mszy św. o godz. 7.00 ks. Proboszcz dokonał poświęcenia opłatków na stół wigilijny.

Od wtorku będzie je roznosił po domach Pan Organista Tomasz Karauda. Ofiary przy tym składane są dla Pana Organisty i jego rodziny. Z góry dziękujemy za życzliwe przyjęcie Pana Tomasza. Opłatki można także nabywać w kościele na chórze.

Przyjęcie pobłogosławionych opłatków jest jednym ze znaków przynależności do wspólnoty parafialnej i jest naszym wyrażeniem wdzięczności Panu Organiście za jego całoroczną pracę. Opłatki można nabyć w wielu miejscach, ale skoro Wigilia jest obrzędem religijnym, zadbajmy o to, by na naszym stole znalazł się poświęcony opłatek.