Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii po wieczornej Mszy Świętej każdy w wiernych będzie mógł dokonać osobistego oddania Sercu Jezusa. Zachęcamy do uczynienia osobistych aktów poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkich, którzy odwiedzą naszą stronę internetową. Teksty dostępne do druku po kliknięciu tutaj.