Rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne

W Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa – jedno wielkie święto „Pascha”.

Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz w koncelebrze z ks. Dyrektorem Janem i księżmi wikariuszami Szymonem i Michałem. Po pozdrowieniu grupy parafialne z okazji Dnia Kapłańskiego złożyły życzenia księżom.

W czasie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” dzwoniły wszystkie dzwony i dzwonki, które odtąd zamilkły, aż do Wielkiej Soboty.

W homilii ks. Proboszcz mówił o sakramentach ustanowionych przez Jezusa w Wieczerniku: Eucharystii i Kapłaństwie. Kaznodzieja przybliżył także wiernym obrzęd obmycia nóg.

Po homilii główny celebrans – po zdjęciu ornatu i przepasaniu się prześcieradłem – w postawie służebnej obmył nogi 12 osobom. W bieżącym roku w tym gronie znaleźli się oczywiście mężczyźni, ale były również kobiety, byli niepełnosprawni oraz wszyscy księża.

W Liturgii Eucharystycznej użyto I Modlitwy Eucharystycznej – tzw. Kanonu Rzymskiego, który ma bardzo uroczystą oprawę.

Na zakończenie Mszy nie usłyszeliśmy słów: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Po Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział uczniom „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. W uroczystej procesji, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ołtarza Wystawienia tak zwanej „Ciemnicy” przy śpiewie pieśni „Sław języku tajemnicę”.

Mszę św. uświetnił swoim śpiewem Chór Parafialny pod dyrekcją pana organisty Tomasza Karaudy.

Po zakończeniu Liturgii nastąpiło obnażenie ołtarza, które oznacza cierpiącego Chrystusa, który wyzuł się wszystkiego.

Foto: Jakub Petelicki

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy