Słowo Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego na Adwent

Na Eucharystię nie można patrzeć jedynie w sposób zewnętrzny, bowiem nie jest do oglądania, ale do przeżywania. Poza zasłoną znaków i obrzędów liturgicznych należy zobaczyć żywego Boga – pisze bp Jan Piotrowski w słowie do wiernych, skierowanym na nadchodzący Adwent.

Pasterskie słowo było odczytywane w kościołach naszej diecezji w 1 Niedzielę Adwentu. Zostało ono w większości poświęcone misterium Eucharystii, stanowi także zachętę do świadomego przeżywania jej w rodzinie i we wspólnotach.

Biskup przypomina w nim, że w Kościele w Polsce rozpoczynamy trzyletni program duszpasterski pt. „Eucharystia daje życie”, kiedy to powinno się na nowo odkryć, że „Eucharystia to źródło darów Bożych” oraz „zrozumieć związek między Eucharystią, a naszą codziennością. Tworzą one bowiem jeden nurt życia”.

– Idąc drogą wskazaną przez Ojca Świętego Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, w ciągu kolejnych trzech lat przypomnimy sobie odpowiedź na pytania: Jak należy wierzyć w Eucharystię?, Jak ją celebrować?, Jak przedłużać ją w codziennym życiu? – pisze biskup kielecki.

Zachęca, aby wzorem Jana Pawła II starać się zobaczyć w niej żywego Boga, gdyż „liturgia nie posiada innych treści, jak tylko Osobę, życie, słowo i czyny Pana. Eucharystia to sam Chrystus, ofiara Jego Krzyża, pamiątka Jego śmierci i zmartwychwstania, święta uczta komunii w Jego Ciele i Krwi. W taką tajemnicę wierzymy i taką wyznajemy” – podkreśla bp Piotrowski.

Proponuje, aby Eucharystia stawała się „prawdziwym ośrodkiem życia chrześcijańskiego”, prosi o eucharystyczną formację dzieci i młodzieży w ramach przygotowania do I Komunii św. i bierzmowania, o odnowę życia eucharystycznego u ich rodziców, o organizowanie katechez parafialnych i podejmowanie innych inicjatyw poświęconych Eucharystii. Wzywa także kapłanów, aby „w swoich homiliach pomagali wiernym oglądać Boga w świetle liturgii”.

Apeluje także o świadome przeżywanie momentu Przeistoczenia.

„Hasłem obecnego roku duszpasterskiego są słowa aklamacji po Przeistoczeniu: „Wielka jest tajemnica wiary”.(…). Proszę, abyście ten moment Eucharystii przeżywali we właściwy sposób. Moment Przeistoczenia bowiem to chwila, w której chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Jest to moment, w którym uobecnia się Jego śmierć i zmartwychwstanie. Wówczas wchodzimy w czas zbawczego działania Boga” – pisze biskup kielecki, zachęcając do przeżywania tej chwili w skupieniu, w poczuciu wspólnoty, w milczeniu, a nie w „uśpieniu”.

U progu Adwentu hierarcha przestrzega także przed różnymi przejawami „znieczulenia”, wylicza „powierzchowność życia, duchową bezczynność czy ospałość w sprawach Bożych”. – Taki „duchowy” marazm prowadzi do niepokoju i degraduje nasze życie – podkreśla. Wzywa, za św. Pawłem – do „zrozumienia chwili obecnej”.
„Chwilę obecną” św. Paweł opisuje greckim słowem kairos.

„Oznacza ono „chwilę zbawienia”, czas stosowny dla nas, możliwy do wykorzystania jedynie „tu i teraz”. Ta „chwila zbawienia” to spotkanie ze zbawiającym nas Bogiem, który w Jezusie Chrystusie działa na naszą korzyść. Obecność Boga wprowadza w nas pokój, a tym samym uwalnia od obojętności, zazdrości i zbytnich niepokojów” – podkreśla bp Piotrowski. Zauważa, że takie doświadczenie odbywa się podczas każdej Eucharystii, gdy „Bóg jednoczy się z nami, przemienia nas i uzdalnia do budowania więzi z innymi”.

Podkreśla zarazem, że o „nowych czasach eschatologicznej nadziei” przypomina właśnie nachodzący Adwent.

> Słowo Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego na Adwent

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy