Boże Narodzenie A.D. 2018

Drodzy Parafianie! Szanowni Pielgrzymi!

Od dwóch tysięcy lat, w noc Bożego Narodzenia
oczyma wiary kontemplujemy Jezusa Chrystusa,
który „będąc bogatym, dla nas stał się ubogim,
aby nas swym ubóstwem ubogacić” (2 Kor 8, 9).
Pochylamy się nad żłóbkiem betlejemskim, po to,
aby adorować Dzieciątko,
w którym zamieszkała cała pełnia Bóstwa.
W przeżywaniu radości Świąt Narodzenia Pańskiego
życzymy Wam,
by Miłość objawiona w dzień przyjścia Chrystusa na świat,
towarzyszyła Wam w codziennym życiu i pracy,

by napawała Was radością i pokojem!
Szczęść Boże na świąteczne Dni
życzą i pozdrawiają
Wasi Duszpasterze
oraz Siostry de Notre Dame