SZÓSTY WIELKOPOSTNY KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN KONKURSU

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Przedszkola i Szkół
Podstawowych (również spoza naszej parafii).
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej
przedstawiającej wybraną stację Drogi Krzyżowej. Technika dowolna
3. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę.
4. Termin oddawania prac ubiega 3 kwietnia 2022 roku.
5. Prace składamy u ks. Szymona, ks. Karola lub siostry Kamili
i Pani Edyty – katechetki.
6. Prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1. Ocenie podlegać będą przede wszystkim zgodność z tematem
i estetyka wykonania.
2. Rozstrzygnięcie konkursu – 16 kwietnia 2022 roku.
3. Laureaci konkursu otrzymają upominki oraz dyplomy.
4. Pokonkursową wystawę prac będzie można oglądać
w Sanktuarium MB Miłosierdzia w Piekoszowie.
5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane
tylko na potrzeby konkursu
6. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy