Uczciliśmy Królową Polski

W minioną środę, 3 maja br. o godzinie 12:00, w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, która jest jednocześnie rocznicą uchwalenia Konstytucji rozpoczęła się uroczysta Eucharystia w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. Zygmunt Kwieciński, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium w Piekoszowie. We Mszy Świętej wzięły udział władze Miasta i Gminy Piekoszów, na czele z Burmistrzem Panem Zbigniewem Piątkiem oraz Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Panią Barbarą Drogosz przy asyście pocztów sztandarowych Miasta i Gminy Piekoszów, jednostek OSP z terenu gminy oraz lokalnych szkół. Śpiew licznie zgromadzonych parafian i pielgrzymów ubogacany był przez orkiestrę. W czasie Mszy Świętej polecaliśmy także Druhny i Druchów Strażaków z całej gminy z racji przypadającego dzień później wspomnienie św. Floriana. Po Mszy świętej przy pomnikach wielkich Polaków, Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego, świętych Kościoła katolickiego Władze Miasta i Gminy oraz jej przedstawiciele złożyli kwiaty po czym nastąpił przemarsz z flagą Polski na pl. Niepodległości, gdzie uroczyście podniesiono flagę i złożono kwiaty przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Naród polski wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami, król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Po odrodzeniu Polski Papież Pius XI ustanowił w 1924 roku specjalne święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, główną patronką kraju, obok świętych biskupów i męczenników: Wojciecha i Stanisława.